53 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 53 de 1998


AN tACHT UM AN gCISTE OIDEACHAIS EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA (INFHEISTÍOCHT) (LEASÚ), 1998


RIAR NA nALT

Alt

1.

Leasú ar an Acht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht), 1997.

2.

Gearrtheideal agus comhlua.


An tAcht dá dTagraítear

An tAcht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht), 1997

1997, Uimh. 46

/images/harp.jpg


Uimhir 53 de 1998


AN tACHT UM AN gCISTE OIDEACHAIS EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA (INFHEISTÍOCHT) (LEASÚ), 1998

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM AN gCISTE OIDEACHAIS EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA (INFHEISTÍOCHT), 1997, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[23 Nollaig, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar an Acht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht), 1997.

1. —Leasaítear leis seo an tAcht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht), 1997—

(a) i bhfo-alt (1) d'alt 3, trí “£130,000,000” a chur in ionad “£100,000,000” i mír (a), agus

(b) i bhfo-alt (1) d'alt 4, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i) de mhír (c):

“(i) taighde agus forbairt a dhéanamh in aon réimse oideachais, lena n-áirítear, go háirithe, taighde eolaíochta agus teicneolaíochta agus forbairt eolaíochta agus teicneolaíochta, ag comhlacht, coláiste nó institiúid dá dtagraítear i mír (a) nó thar ceann an chéanna,”.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht) (Leasú), 1998 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht), 1997 agus 1998, a ghairm den Acht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht), 1997, agus den Acht seo le chéile.