30 1983


Uimhir 30 de 1983


ACHT NA bhFIACLÓIRÍ (LEASÚ), 1983

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1928 . [10 Samhain, 1983]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Téarma oifige Bhord na bhFiaclóirí a fhadú.

1. —Déantar leis seo téarma oifige chomhaltaí Bhord na bhFiaclóirí a bhí i seilbh oifige mar chomhaltaí den sórt sin ar dháta an Achta seo a rith a fhadú dhá bhliain agus, dá réir sin, leasaítear leis seo alt 4 (1) d'Acht na bhFiaclóirí, 1928 , maidir leis na comhaltaí sin, trí “seacht mbliana” a chur in ionad “cúig mblian”.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2. —(1) Féadfar Acht na bhFiaclóirí (Leasú), 1983 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na bhFiaclóirí, 1928 agus 1983, a ghairm d'Acht na bhFiaclóirí, 1928 agus den Acht seo le chéile, agus forléireofar iad le chéile mar aon ní amháin.


An tAcht Dá dTagraítear

Acht na bhFiaclóirí, 1928

1928, Uimh. 25