18 1972


Uimhir 18 de 1972


AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1972

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHAINGNIÚ AN ORDAITHE UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (BIOTÁILLE MHÓTAIR), 1972, A RINNE AN tAIRE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA FAOI ALT 9 DEN ACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA, 1953 . [19 Iúil, 1972]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Ordú a dhaingniú.

1972, I.R. Uimh. 150.

1953, Uimh. 14 .

1972, Uimh. 11 .

1. —Daingnítear leis seo an tOrdú um Chleachtais Srianta Trádála (Biotáille Mhótair), 1972, a rinne an tAire Tionscail agus Tráchtála faoi alt 9 den Acht um Chleachtais Srianta Trádála, 1953 , agus measfar gur faoin Acht um Chleachtais Srianta, 1972 , a rinneadh é agus beidh éifeacht aige dá réir sin.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht um Chleachtais Srianta Trádála (Ordú a Dhaingniú), 1972 , a ghairm den Acht seo.