13 1972


Uimhir 13 de 1972


AN tACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH TALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1972

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM RÁTAÍ AR THALAMH TALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1939 GO 1967, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [11 Iúil, 1972]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú.

1946, Uimh. 36 .

1. —San Acht seo ciallaíonn “Acht 1946” an tAcht um Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta (Faoiseamh), 1946 .

Leasú ar alt 1 den Acht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1962 .

1962, Uimh. 23 .

1964, Uimh. 35 .

1967, Uimh. 13 .

1953, Uimh. 36 .

2. —(1) Déantar leis seo alt 1 (1) den Acht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1962 , arna leasú le halt 2 den Acht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1964 , agus le halt 2 den Acht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1967 , a leasú trí “an 31ú lá de Mhárta, 1970, an 31ú lá de Mhárta, 1971, an 31ú lá de Mhárta, 1972, an 31ú lá de Mhárta, 1973, an 31ú lá de Mhárta, 1974, agus an 31ú lá de Mhárta, 1975,” a chur in ionad “agus an 31ú lá de Mhárta, 1970,”.

(2) Dá réir sin déantar leis seo “bliain is fiche” a chur in ionad “sé bliana déag” mar a bhfuil na focail deiridh sin in alt 1 den Acht um Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta (Faoiseamh), 1953 , sa tagairt don bhliain airgeadais áitiúil dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1954, agus na sé bliana déag airgeadais áitiúla ina dhiaidh sin.

Leasú ar alt 8 den Acht um Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta (Faoiseamh), 1939 .

1939, Uimh. 23 .

1946, Uimh. 36 .

3. —(1) Forléireofar alt 8 (1) den Acht um Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta (Faoiseamh), 1939 , arna chur chun feidhme le halt 7 (2) d'Acht 1946, agus beidh éifeacht aige ionann is dá gcuirfí “ar mhó ná cúig phunt déag” in ionad “gur chúig púint nó níos mó”.

(2) Measfar éifeacht a bheith ag fo-alt (1) den alt seo maidir leis na blianta airgeadais áitiúla dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1969 agus an 31ú lá de Mhárta, 1970, agus beidh éifeacht aige maidir le haon bhliain airgeadais áitiúil dá éis sin lena mbaineann Acht 1946.

Leasú ar alt 8 den Acht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1967 .

1967, Uimh. 13 .

4. —Aisghairtear leis seo na focail “le haghaidh caiteachas a thobhaigh an chomhairle ag íoc cúitimh mar gheall ar dhíobhálacha coiriúla” in alt 8 (1) (a) den Acht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1967 .

Cosaint.

5. —Gach ní a bheidh comhairle contae tar éis a dhéanamh roimh dháta an Achta seo, agus in oirichill an Achta seo a achtú, beidh aige, agus measfar go raibh aige ariamh, an bhailíocht agus an éifeacht sin go léir a bheadh aige dá mbeadh an tAcht seo i bhfeidhm nuair a rinneadh an ní sin.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

6. —(1) Féadfar an tAcht um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1972 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1939 go 1972, a ghairm de na hAchtanna um Rátai ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1939 go 1967, agus den Acht seo le chéile.

(3) Déanfar na hAchtanna um Rátaí ar Thalamh Talmhaíochta (Faoiseamh), 1939 go 1967, agus an tAcht seo a fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin.