14 1967


Uimhir 14 de 1967


AN tACHT TALMHAÍOCHTA (LEASÚ), 1967

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT D'AISGHAIRM ALT 2 (1) (a) DEN ACHT TALMHAÍOCHTA (LEASÚ), 1964 . [5 Iúil, 1967.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Alt 2 (1) (a) den Acht Talmhaíochta (Leasú), 1964 , a aisghairm.

1964, Uimh. 19 .

1. —Aisghairtear leis seo alt 2 (1) (a) den Acht Talmhaíochta (Leasú), 1964 .

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht Talmhaíochta (Leasú), 1967 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Talmhaíochta, 1931 go 1967, a ghairm de na hAchtanna Talmhaíochta, 1931 go 1964, agus den Acht seo le chéile.