Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL An tOrdú Sealadach um Chontae-Bhuirg Phort LÁirge (Teorainn a Leathnú), 1979.)

2 1979


Uimhir 2 (Príobháideach) de 1979


AN tACHT DAINGNITHE ORDAITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1979

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHAINGNIÚ AN ORDAITHE SHEALADAIGH UM CHONTAE-BHUIRG PHORT LÁIRGE (TEORAINN A LEATHNÚ), 1979. [15 Nollaig, 1979]

DE BHRÍ go bhfuil an tAire Comhshaoil tar éis an tOrdú Sealadach um Chontae-Bhuirg Phort Láirge (Teorainn a Leathnú), 1979, atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a dhéanamh go cuí faoi alt 36 d'Acht Bainistí Chathair Phortláirge, 1939, ach nach mbeidh éifeacht leis an Ordú sin go dtí go ndaingneoidh an tOireachtas é:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Daingniú.

1. —Daingnítear leis seo an tOrdú Sealadach um Chontae-Bhuirg Phort Láirge (Teorainn a Leathnú), 1979, atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar an tAcht Daingnithe Ordaithe Shealadaigh Rialtais Áitiúil, 1979 , a ghairm den Acht seo.