Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL. Ordu Sealadach Chontae Chill Mhantain (Torainn a Leathnu), 1957.)

1 1957


Uimhir 1 (Príobháideach) de 1957.


ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1957.

[An tiontó oifigiúil.]


ACHT DO DHAINGNIÚ ORDUITHE SHEALADAIGH CHONTAE CHILL MHANTÁIN (TÓRAINN A LEATHNÚ), 1957. [1 Iúil, 1957.]

DE BHRÍ go bhfuil an tAire Rialtais Áitiúil tar éis Ordú Sealadach Chontae Chill Mhantáin (Tórainn a Leathnú), 1957, atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, a dhéanamh go cuí faoin Local Government (Application of Enactments) Order, 1898, ach nach mbeidh éifeacht ag an Ordú sin go dtí go ndaingneoidh an tOireachtas é:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR LEANAS:—

Daingniú.

1. —Daingnítear leis seo Ordú Sealadach Chontae Chill Mhantáin (Tórainn a Leathnú), 1957, atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

Gearrtheideal.

2. —Féadfar Acht Daingnithe Orduithe Shealadaigh Rialtais Áitiúil, 1957 , a ghairm den Acht seo.