Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL)

3 1972

AN tACHT UM AN TRÍÚ LEASÚ AR AN mBUNREACHT, 1972


ACHT CHUN AN BUNREACHT DO LEASÚ.

[8 Meitheamh, 1972]

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráileamh ar bith den Bhunreacht do leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 29 den Bhunreacht do leasú:

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS AR AN ÁBHAR SIN MAR A LEANAS:

Airteagal 29 den Bhunreacht do leasú.

1. —Leasaítear leis seo mar a leanas Airteagal 29 den Bhunreacht:

(a) cuirfear an fo-alt atá leagtha amach i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo le halt 4 den téacs Gaeilge,

(b) cuirfear an fo-alt atá leagtha amach i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo le halt 4 den téacs Sacs-Bhéarla.

Lua.

2. —(1) An Tríú Leasú ar an mBunreacht a bhéarfar ar an leasú a dhéantar ar an mBunreacht leis an Acht seo.

(2) Féadfar an tAcht um an Tríú Leasú ar an mBunreacht, 1972 , a ghairm den Acht seo.