An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 2019) Ar Aghaidh ( Leasuithe ar Achtanna a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh)

37 2019

AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 2019

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1.(1) Féadfar an tAcht um an Dlí Teaghlaigh, 2019 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.