An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( Sláinte)

36 2019

AN TACHT UM SHLÁINTE AGUS TACAÍOCHT CÚRAIM LEANAÍ (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2019

Leasú ar an Acht um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2018

Míniú (Cuid 3)

9. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2018.

Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht

10. Leasaítear alt 7(1)(b) den Phríomh-Acht tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iv):

“(iva)gur saoránach Briotanach é nó í, nó”.

Leasú ar alt 15 den Phríomh-Acht

11. Leasaítear alt 15(2)(c) den Phríomh-Acht tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iv):

“(iva) nach saoránach Briotanach é nó í, nó”.