An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( Foireann, Maoiniú agus Cuntasacht na Comhairle) Ar Aghaidh ()

33 2019

AN tACHT UM CHOMHAIRLE NA mBREITHIÚNA, 2019

An Coiste um Iompar Breithiúnach

Feidhm na Coda seo

Feidhm na Coda seo

42.(1) Faoi réir fho-alt (2), beidh feidhm ag an gCuid seo maidir le hiompar a líomhnaítear gur mí-iompar breithiúnach é a tharla nó a líomhnaítear a tharla tar éis thosach feidhme na Coda seo.

(2) I gcás go mbeidh níos mó ná teagmhas líomhnaithe amháin ann den iompar a líomhnaítear gur mí-iompar breithiúnach é, agus gurb amhlaidh gur tharla nó go líomhnaítear gur tharla ceann amháin nó níos mó de na teagmhais sin roimh thosach feidhme na Coda seo agus gur tharla nó go líomhnaítear gur tharla ceann amháin nó níos mó de na teagmhais sin tar éis an tosach feidhme sin, ní bheidh feidhm ag an gCuid seo ach amháin i ndáil leis na teagmhais líomhnaithe den iompar sin a tharla nó a líomhnaítear a tharla tar éis an tosach feidhme sin.

(3) Ní bheidh feidhm ag an gCuid seo maidir le gearán a bhaineann le breitheamh a bheidh, tráth déanta an ghearáin, scortha de bheith ina bhreitheamh nó ina breitheamh.

(4) Scoirfidh an Chuid seo d’fheidhm a bheith aici maidir le gearán má scoireann an breitheamh arb ina leith a rinneadh an gearán de bheith ina bhreitheamh nó ina breitheamh—

(a) sula mbeidh an gearán tarchurtha lena réiteach ar mhodh neamhfhoirmiúil faoi Chaibidil 4 nó sula mbeidh imscrúdú ar an ngearán tionscanta faoi Chaibidil 5,

(b) i gcúrsa an gearán a réiteach tríd an bpróiseas ar an modh neamhfhoirmiúil faoi Chaibidil 4 nó i gcúrsa imscrúdú ar an ngearán a sheoladh faoi Chaibidil 5, nó

(c) sula mbeidh tairiscint Airteagal 35.4.1°, de réir bhrí alt 80 , molta ag an Aire i nDáil Éireann nó i Seanad Éireann i leith an bhreithimh, más rud é, maidir leis an gCoiste um Iompar Breithiúnach, go mbeidh breithniú á dhéanamh aige i dtaobh an ndéanfaidh sé tarchur faoin alt sin a eascraíonn as an ngearán nó, go mbeidh cinnte aige gur cóir dó, nó go mbeidh sé tar éis, tarchur den sórt sin a dhéanamh,

agus, in imthosca lena mbaineann mír (b)(c), ní leanfar den réiteach sin tríd an bpróiseas ar an modh neamhfhoirmiúil, den imscrúdú ar an ngearán a sheoladh nó, más cuí, den phróiseas chun tarchur a dhéanamh faoi alt 80 , de réir mar a bheidh.

(5) Cuirfidh an Cláraitheoir in iúl, in imthosca lena mbaineann fo-alt (4), don ghearánach lena mbaineann agus don iarbhreitheamh lena mbaineann, i scríbhinn, go bhfuil an Chuid seo scortha d’fheidhm a bheith aici maidir leis an ngearán lena mbaineann de bhíthin gur scoir an breitheamh lena mbaineann de bheith ina bhreitheamh nó ina breitheamh.