Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

33 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 33 de 1998


ACHT NA dTITHE (CÓIRÍOCHT DON LUCHT SIÚIL), 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Caiteachais.

4.

Ordacháin.

CUID II

Clár Cóiríochta don Lucht Siúil

5.

Údarás tithíochta iomchuí.

6.

Measúnacht ar riachtanais chóiríochta.

7.

Clár cóiríochta.

8.

Fógra i dtaobh cláir cóiríochta a thabhairt do chomhlachtaí áirithe.

9.

Fógra i dtaobh cláir cóiríochta a fhoilsiú.

10.

Clár cóiríochta a ullmhú.

11.

Tuarascáil ón mbainisteoir.

12.

Clár cóiríochta a chur faoi bhráid údaráis tithíochta iomchuí.

13.

Cruinniú a chur ar atráth.

14.

An bainisteoir do ghlacadh clár cóiríochta.

15.

Clár cóiríochta a fhoilsiú.

16.

Clár cóiríochta a chur i ngníomh.

17.

Clár cóiríochta a athbhreithniú, a leasú agus a athsholáthar.

18.

An tAire agus cláir chóiríochta a ghlacadh.

19.

An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Chóiríocht don Lucht Siúil.

20.

Comhaltas an Choiste Chomhairligh Náisiúnta.

21.

An coiste comhairleach áitiúil um chóiríocht don lucht siúil.

22.

Comhaltas an choiste chomhairligh áitiúil.

23.

Cóiríocht a chur ar fáil don lucht siúil i gcoitinne.

CUID III

Ilghnéitheach

24.

Éigeandáil.

25.

Iasachtaí le haghaidh carbhán nó láithreán.

26.

Leasú ar alt 19 d'Acht 1963.

27.

Forálacha d'fhorlíonadh alt 26.

28.

Leasú ar alt 3 d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979.

29.

Leasú ar alt 13 d'Acht 1988.

30.

Leasú ar alt 15 d'Acht 1988.

31.

Leasú ar alt 50 den Acht Rialtais Áitiúil, 1991.

32.

Leasú ar alt 10 d'Acht 1992.

33.

Leasú ar alt 34 d'Acht 1992.

34.

Leasú ar alt 1 d'Acht 1997.

35.

Leasú ar Acht 1997.

36.

Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht 1997.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Bainistí Chathrach agus Contae (Leasú), 1955

1955, Uimh. 12

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 46

Na hAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1994

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979

1979, Uimh. 27

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992

1992, Uimh. 18

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1997

1997, Uimh. 21

Acht na dTithe, 1988

1988, Uimh. 28

Achtanna na dTithe, 1966 go 1997

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976

1976, Uimh. 20

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1998

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1991

1991, Uimh. 11

/images/harp.jpg


Uimhir 33 de 1998


ACHT NA dTITHE (CÓIRÍOCHT DON LUCHT SIÚIL), 1998

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA dTITHE, 1966 GO 1997, NA nACHTANNA RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963 GO 1998, AN ACHTA RIALTAIS ÁITIÚIL, 1991, DO DHÉANAMH SOLÁTHAIR LE hAGHAIDH RIACHTANAIS CHÓIRÍOCHTA AN LUCHT SIÚIL, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE COISTE COMHAIRLEACH NÁISIÚNTA UM CHÓIRÍOCHT DON LUCHT SIÚIL AGUS COISTÍ COMHAIRLEACHA ÁITIÚLA UM CHÓIRÍOCHT DON LUCHT SIÚIL A CHEAPADH AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [13 Iúil, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: