Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

19 1993

/images/harp.jpg


Uimhir 19 de 1993


AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1993

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2.

Léiriú.

3.

Caiteachais.

4.

Aisghairm.

CUID II

Forfás agus Gníomhaireachtaí.

5.

Forfás, Forbairt agus GFT a bhunú.

6.

Feidhmeanna Forfás.

7.

Feidhmeanna Forbairt.

8.

Feidhmeanna GFT.

9.

Feidhmeanna a bhíodh á bhfeidhmiú ag an Údarás Forbartha Tionscail agus ag Eolas.

10.

Feidhmeanna a tharmligean.

11.

Deontais do Forfás agus do na Gníomhaireachtaí.

12.

Greasachtaí tionscail.

13.

Feidhmiú agus beartas tionscail a athbhreithniú.

CUID III

Forálacha Idirthréimhseacha.

14.

Talamh a aistriú.

15.

Maoin eile a aistriú.

16.

Cearta agus dliteanais a aistriú.

17.

Díolúine ó dhleacht stampa.

18.

An tÚdarás Forbartha Tionscail agus Eolas a dhíscaoileadh.

19.

Cuntais chríochnaitheacha na gcomhlachtaí díscaoilte.

20.

Imeachtaí dlí atá ar feitheamh.

21.

Foireann.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Forfás agus na Gníomhaireachtaí

AN DARA SCEIDEAL

Comhaltaí agus Foireann

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairtear


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCuideachtaí, 1990

1990, Uimh. 33

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984

1984, Uimh. 6

Finance Act, 1895

58 & 59 Vict. c.16

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986

1986, Uimh. 9

An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 1991

1991, Uimh. 9

An tAcht Taighde Tionscail agus Caighdeán, 1961

1961, Uimh. 20

An tAcht Taighde Tionscail agus Caighdeán (Leasú), 1979

1979, Uimh. 33

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 30

An tAcht Eolaíochta agus Teicneolaíochta, 1987

1987, Uimh. 30

An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1970

1970, Uimh. 9

/images/harp.jpg


Uimhir 19 de 1993


AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1993

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE CHUN TIONSCAL AGUS TEICNEOLAÍOCHT A FHORBAIRT, AGUS DO GHRÍOSÚ AGUS DO SPREAGADH INFHEISTÍOCHTA I nGNÓTHAIS THIONSCLAÍOCHA Ó FHOINSÍ CIBÉ ACU LAISTIGH NÓ LASMUIGH DEN STÁT AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN DO BHUNÚ COMHLACHTAÍ NUA AR A dTABHARFAR FORFÁS, FORBAIRT AGUS AN GHNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [6 Iúil, 1993]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: