Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

31 1986

/images/harp.jpg


Uimhir 31 de 1986


AN tACHT IOMPAIR (CÓRAS IOMPAIR ÉIREANN A ATHEAGRÚ), 1986


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Orduithe.

4.

Caiteachais.

5.

Aisghairm.

CUID II

Fochuideachtaí

6.

Fochuideachtaí a fhoirmiú agus a chlárú.

7.

Ainmneacha agus foirmiú caipitiúil na gcuideachtaí.

8.

Príomhchuspóirí na gcuideachtaí.

9.

Achtacháin a oiriúnú.

10.

Foirm mheabhrán comhlachais na gcuideachtaí.

11.

Foirm na n-airteagal comhlachais.

12.

Srian ar mheabhrán comhlachais nó ar airteagail chomhlachais a athrú.

13.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Thionól na gComhphobal Eorpach.

14.

An fhoireann.

15.

Aoisliúntas.

16.

Ceadúnas ón mBord chun maoin a úsáid.

17.

Maoin a aistriú.

18.

Cearta agus dliteanais a aistriú.

19.

Cuntais agus iniúchadh.

20.

Cuideachta d'fháil iasachta.

21.

Stiúrthóirí do nochtadh leasanna áirithe.

22.

Toirmeasc ar fhaisnéis a nochtadh go neamhúdaraithe.

23.

Neamhfheidhmiú na nAchtanna Praghsanna, 1958 go 1972.

24.

Imeachtaí dlí a bheidh ar feitheamh do leanúint i bhfeidhm.

CUID III

Forálacha a Bhaineann le Córas Iompair Éireann agus le Fochuideachtaí

25.

Feidhmeanna breise a thabhairt don Bhord.

26.

Treoracha i dtaobh polasaí.

27.

Talamh a fháil go héigeantach.

28.

Fodhlíthe a bhaineann le feidhmeanna cuideachtaí.

29.

An Bord d'fháil iasachta go sealadach.

30.

Alt 35 den Acht Iompair, 1950, a leasú.

31.

Díolúine ó dhleacht stampa.

Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984

1984, Uimh. 6

Finance Act, 1895

1895, c. 16

Na hAchtanna Ceadúnúcháin

An tAcht Praghsanna, 1958

1958, Uimh. 4

Refreshment Houses (Ireland) Act, 1860

1860, c. 107

An tAcht Iompair, 1950

1950, Uimh. 12

An tAcht Iompair, 1964

1964, Uimh. 30

An tAcht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977

1977, Uimh. 6

/images/harp.jpg


Uimhir 31 de 1986


AN tACHT IOMPAIR (CÓRAS IOMPAIR ÉIREANN A ATHEAGRÚ), 1986

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CÓRAS IOMP-AIR ÉIREANN D'FHOIRMIÚ TRÍ FHOCHUIDEACHTA CHUN FEIDHMEANNA IARNRÓID, FEIDHMEANNA IOMPAR DE BHÓTHAR AGUS FEIDHMEANNA EILE A FHEIDHMIÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE ÁIRITHE A BHAINEANN LEIS SIN AGUS DO DHÉAN-AMH SOCRÚ BREISE I nDÁIL LE hIOMPAR. [11 Nollaig, 1986]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: