Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

19 1986

/images/harp.jpg


Uimhir 19 de 1986


AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH, 1986


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Limistéar Duganna Theach an Chustaim.

4.

Orduithe.

5.

Caiteachais.

CUID II

Limistéir Ainmnithe

6.

Limistéir ainmnithe.

7.

Rátaí a mhaitheamh.

CUID III

Údarás Forbartha Duganna Theach an Chustaim

8.

Údarás a bhunú.

9.

Feidhmeanna an Údaráis.

10.

Cathaoirleach agus gnáthchomhaltaí an Údaráis.

11.

Cruinnithe agus nós imeachta an Údaráis.

12.

Scéim phleanála do Limistéar Duganna Theach an Chustaim.

13.

Talamh áirithe a aistriú chuig an Údarás.

14.

Deontais don Údarás.

15.

Iasachtaí ag an Údarás.

16.

Airleacain chun an Údaráis.

17.

Dualgas an Údaráis maidir le gnóthaí airgeadais.

18.

Cuntais agus iniúchadh.

19.

Tuarascáil bhliantúil, etc.

20.

Fostaithe.

21.

Comhchomhairleoirí agus comhairleoirí.

22.

An tÚdarás a dhíscaoileadh.

AN SCEIDEAL

Tuairisc ar Limistéar Duganna Theach an Chustaim


Na hAchtanna Dá dTagraítear

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Dublin Port and Docks Act, 1869

1869, c. c.

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984

1984, Uimh. 6

Finance Act, 1895

1895, c. 16

An tAcht Cuanta, 1946

1946, Uimh. 9

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1983

Na hAchtanna Luachála

An tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930

1930, Uimh. 29

/images/harp.jpg


Uimhir 19 de 1986


AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH, 1986

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN LIMISTÉIR UIRB-EACHA ÁIRITHE A ATHNUACHAN, CHUN NA CRÍCHE SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN AIRE COMHSHAOIL D'AINMNIÚ LIMISTÉAR DEN SÓRT SIN AGUS MAIDIR LE RÁTAÍ A MHAITHEAMH I LIMISTÉIR AINMNITHE DEN SÓRT SIN, DO BHUNÚ COMH-LACHTA AR A dTABHARFAR ÚDARÁS FORBARTHA DUGANNA THEACH AN CHUSTAIM AGUS DO MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [24 Meitheamh, 1986]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: