An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II Cánachas ar Bhrabúis Feirmeoireachta) Ar Aghaidh (Caibidil IV Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide)

14 1982

AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

Caibidil III

Cáin Acmhainne

Forálacha a bhaineann le cáin acmhainne do scor.

17. —(1) D'ainneoin aon ní i gCaibidil IV de Chuid I den Acht Airgeadais, 1980

(a) ní dhéanfar aon mheasúnacht i leith cánach acmhainne, ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis, maidir leis an mbliain 1980-81,

(b) i gcás ina mbeidh achomharc déanta in aghaidh measúnachta i leith cánach acmhainne don bhliain sin ach nach mbeidh cinneadh déanta ar an achomharc, déanfar an mheasúnacht a urscaoileadh.

(c) i gcás inar measúnacht chríochnaitheach dhochloíte measúnacht i leith cánach acmhainne don bhliain sin, déanfar an cháin is iníoctha maidir leis an measúnacht a mhaitheamh, agus

(d) déanfar aon cháin acmhainne a bheidh íoctha maidir le measúnacht don bhliain sin a aisíoc.

(2) Chun na gcríoch a bhaineann le haisíoc cánach acmhainne de bhun fho-alt (1) (d), measfar gur cáin ioncaim í an cháin acmhainne.