4 1982


Uimhir 4 de 1982


AN tACHT SRIANTA CÍOSA (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1982

[An tiontú oifigiúil]

ACHT D'FHADÚ NA TRÉIMHSE A mBEIDH ÉIFEACHT AR A FEADH LEIS AN ACHT SRIANTA CÍOSA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1981 . [12 Aibreán, 1982]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Ré an Achta Srianta Cíosa (Forálacha Sealadacha), 1981 .

1. —Cuirfear an t-alt seo a leanas in ionad alt 2 den Acht Srianta Cíosa (Forálacha Sealadacha), 1981 (a cuireadh isteach leis an Acht Srianta Cíosa (Forálacha Sealadacha) (Buanú), 1981 ):

“2. Beidh éifeacht leis an Acht seo go dtí an 25ú lá d'lúil, 1982, nó go dtí dáta thosach feidhme Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos), 1982 , cibé acu is túisce a tharlóidh, agus rachaidh sé in éag ansin.”.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Forálacha Sealadacha) (Buanú), 1982 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Srianta Cíosa, 1960 go 1982, a ghairm de na hAchtanna Srianta Cíosa, 1960 go 1981, agus den Acht seo le chéile.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Srianta Cíosa (Forálacha Sealadacha), 1981

1981, Uimh. 26

An tAcht Srianta Cíosa (Forálacha Sealadacha) (Buanú), 1981

1981, Uimh. 35