Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

9 1981


Uimhir 9 de 1981


AN tACHT DÍOBHÁLACHA MAILÍSEACHA, 1981

[An tiontú oifigiúil]

ACHT D'AISGHAIRM AGUS D'ATHACHTÚ MAILLE LE LEASUITHE NA nACHTACHÁN A BHAINEANN LE CÚITEAMH I nDAMÁISTE A RINNEADH GO MAILÍSEACH DO MHAOIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH CÚITEAMH MAIDIR LE MAOIN A TÓGADH GO NEAMHDHLEATH-ACH LE LINN CÍRÉIBE. [6 Bealtaine, 1981]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: