Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

1 1980

Uimhir 1 de 1980


AN tACHT IASCAIGH, 1980

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO BHUNÚ COMHLACHT AR A dTABHARFAR AN PRÍOMH-BHORD IASCAIGH AGUS DO SHAINIÚ A FHEIDHMEANNA, DÁ CHUMASÚ BOIRD IASCAIGH RÉIGIÚNACHA A BHUNÚ AGUS DO SHAINIÚ A bhFEIDHMEANNA, DO DHÍSCAOILEADH AN ION-TAOBHAIS IASCAIGH INTÍRE IONCORPORTHA (THE INLAND FISHERIES TRUST INCORPORATED) AGUS BOIRD CHOIMEÁDAITHE ÁIRITHE A BUNAÍODH LEIS AN ACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959 , DO LEASÚ ALT 59 D'ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952 , DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS THAIRIS SIN DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA IASCAIGH, 1959 GO 1978. [18 Márta, 1980]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: