An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM THIONÓL NA hEORPA (IONADAITHE NA hÉIREANN), 1979)

19 1979

AN tACHT UM THIONÓL NA hEORPA (IONADAITHE NA hÉIREANN), 1979

AN SCEIDEAL

Alt 5.

Aer Lingus Teoranta

Aerlínte Éireann Teoranta

Aer Rianta Teoranta

Corparáid an Chairde Talmhaíochta Teoranta

Bord Fáilte Éireann

An Bord Fuinnimh Núicléigh

Bord Gáis Éireann

An Bord Iascaigh Mhara

Bord na Gaeilge

Bord na gCapall

Bord na gCon

Bord na Móna

An Bord Pleanála

The British & Irish Steam Packet Company Limited

Banc Ceannais na hÉireann

An Chomhairle Ealaíon

Comhlucht Siúicre Éireann Teoranta

An Córas Beostoic agus Feola Teoranta

Córas Iompair Éireann

Córas Tráchtála

Bord Soláthair an Leictreachais

An Ghníomhaireacht um Chomhionannas Fostaíochta

Fóir Teoranta

Cuideachta an Chairde Tionscail Teoranta

An tÚdarás Forbartha Tionscail

An Institiúid Taighde Tionscail agus Caighdeán

Comhlacht Graí Náisiúnta na hÉireann Teoranta

Gabháltais Chruach na hÉireann Teoranta

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí

Min Fhéir (1959) Teoranta

An Bord Náisiúnta Eolaíochta agus Teicneolaíochta

An Ghníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta

Comhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí Oideachais

Stiúideonna Scannán Náisiúnta na hÉireann Teoranta

Nítrigin Éireann Teoranta

An Coimisiún Muc agus Bagúin

Radio Telefís Éireann

An Coimisiún Cleachtas Srianta

Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta

An tÚdarás um Ard-Oideachas

An Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30 .

Acht an Oireachtais (Liúntaisí do Chomhaltaí), 1938

1938, Uimh. 34 .

An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1960

1960, Uimh. 12 .

An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1973

1973, Uimh. 22 .