Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

12 1979


Uimhir 12 de 1979


AN tACHT FORBARTHA MIANRAÍ, 1979

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ FEABHSAITHE CHUN ACMHAINN MHIANRAÍ AN STÁIT A FHORBAIRT, A BHAINISTÍ AGUS A RIALÚ AGUS CHUN FEIDHMIÚ CEART PRÍOBHÁIDEACH I nDÁIL LE MIANRAÍ A RIALÁIL DE RÉIR PRIONSABAL CEARTAIS SÓISIALAIGH D'FHONN A bhFEIDHMIÚ A CHUR AR COMHRÉIR LE RIACHTANAIS AN LEASA CHOITINN AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN GO nDÍLSEOFAR DON AIRE TIONSCAIL, TRÁCHTÁLA AGUS FUINNIMH AN CEART EISIATACH MIANRAÍ NACH bhFUIL Á bhFORBAIRT A OIBRIÚ, A DHÍOL NÓ A DHIÚSCAIRT AR SHLÍ EILE FAOI RÉIR CÚITEAMH CÓIR A ÍOC, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN NA MIANRAÍ SIN A FHORBAIRT AG AN AIRE NÓ FAOI LÉAS NÓ FAOI CHEADÚNAS, DO LEASÚ NA nACHTANNA FORBARTHA MIANRAÍ, 1940 AGUS 1960, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA EILE. [20 Meitheamh, 1979]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: