2 1979


Uimhir 2 de 1979


AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1979

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR), 1927 GO 1976.

[21 Feabhra, 1979]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar alt 2 den Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1954 .

1. —Leasaítear leis seo alt 2 den Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1954 (arna leasú leis an Acht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1974 ), tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“ (1) Ní rachaidh caiteachas iomlán an Bhoird chun críocha ginearálta, is é sin le rá, chun gach críche caipitiúla thar £1,200,000,000.”.

An Bord do chur seirbhísí agus oiliúint áirithe ar fáil.

2. —(1) Féadfaidh an Bord, ina aonar nó in éineacht le daoine eile—

(a) seirbhísí sainchomhairle agus seirbhísí comhairle, agus

(b) oiliúint do dhaoine,

a chur ar fáil ar luaíocht, sa Stát nó lasmuigh de, agus beidh aige gach uile chumhacht is gá chun na gcríocha sin.

(2) Na seirbhísí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo is seirbhísí iad de bhreis ar na seirbhísí sainchomhairle agus na seirbhísí comhairle a chuireann an Bord ar fáil do dhaoine a úsáideann leictreachas, earraí agus gaireas, a sholáthraíonn an Bord, agus an oiliúint dá dtagraítear san fho-alt sin is oiliúint í de bhreis ar an oiliúint a chuireann an Bord ar fáil do dhaoine atá ar fostú aige.

(3) Na táillí a ghearrfaidh an Bord faoin alt seo is táillí iad a thabharfaidh nach lú an teacht isteach a gheobhaidh an Bord ó sheirbhísí agus oiliúint a chur ar fáil faoin alt seo ná an caiteachas a thabhóidh an Bord i ndáil leis an gcur ar fáil sin.

(4) San alt seo ciallaíonn “ an Bord ” Bord Soláthair an Leictreachais.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

3. —(1) Féadfar an tAcht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1979 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Leictreachais (Soláthar), 1927 go 1979, a ghairm de na hAchtanna Leictreachais (Soláthar), 1927 go 1976, agus den Acht seo le chéile.

(3) Déanfar na hAchtanna Leictreachais (Soláthar), 1927 go 1976, agus an tAcht seo a fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Leictreachais (Soláthar), 1927 go 1976

An tAcht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1954

1954, Uimh. 17 .

An tAcht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1974

1974, Uimh. 19 .