An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 1 Forálacha Forlíontacha)

33 1978

AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL (LEASÚ), 1978

SCEIDEAL 2

Achtacháin a Aisghairtear

Alt 17.

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

Uimh. 20 de 1975

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975

Alt 6.

In alt 11, i bhfo-alt (1), na focail “i gCuid II de Sceideal 1 agus” agus, i bhfo-alt (2), na focail“, ach sin faoi réir forálacha Chuid II de Sceideal 1 (a shrianann an méid gnóchan inmhuirearaithe a d'fhaibhrigh as sócmhainní a dhiúscairt a bhí ar úinéireacht an 6ú lá d'Aibreán, 1974)”.

In alt 16 (4), na focail “ina lamháiltear coigeartú faoi alt 6 (malairt muirir faoi threoir cánach ioncaim), nó”.

Alt 26 (7).

Alt 29 (4).

Alt 47 (7).

In alt 51 (2), na focail “arna modhnú le Cuid II de Sceideal 1”

Míreanna 13 agus 14 (6) de Chuid I agus Cuid II de Sceideal 1.

Mír 2 (8) de Sceideal 2.

Mír 8 (2) (j) de Sceideal 4.

I mír 13 de Sceideal 4, na focail “alt 6 nó faoi”.

Uimh. 7 de 1976

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

Alt 13 (3) (b).

Uimh. 18 de 1977

An tAcht Airgeadais, 1977

In alt 16 (3), na focail “arna leasú leis na fo-ailt sin roimhe seo,”.

Ní dhéanfaidh na haisghairmeacha sa Sceideal seo difear don dliteanas cánach gnóchan caipitiúil do bhlianta measúnachta a chríochnaigh an 5ú lá d'Aibreán, 1978, nó roimh an lá sin, ná don dliteanas cánach corparáide do thréimhsí cuntasaiochta nó codanna de thréimhsí cuntasaíochta a thit ar an dáta sin nó roimhe, ná do mheasúnú, do bhailiú nó do ghnóthú cheachtar de na cánacha sin nó úis orthu ná d'imeachtaí eile a bhaineann leis na cánacha sin nó leis an ús sin.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975

1975, Uimh. 20

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

1976, Uimh. 7

An tAcht Airgid, 1931

1931, Uimh. 43

An tAcht Airgeadais, 1974

1974, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais, 1977

1977, Uimh. 18

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28