Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

25 1978


Uimhir 25 de 1978


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (LEASÚ), 1978

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ, TRÍ LEASÚ AR NA hACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1952 GO 1978, DO CHÓRAS RANNÍOCAÍ ÁRACHAIS SHÓISIALAIGH PÁ-CHOIBHNEASA IOMLÁN (LENA nÁIRÍTEAR DÍOBHÁLACHA CEIRDE), DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ACHTACHÁIN ÁIRITHE EILE A LEASÚ AGUS I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE SIN. [6 Nollaig, 1978]

ACHTAITÉAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: