Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

30 1976


Uimhir 30 de 1976


AN tACHT GÁIS, 1976

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE SOLÁTHAR GÁIS AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO BHUNÚ COMHLACHT DÁ nGAIRFEAR SA GHAEILGE BORD GÁIS ÉIREANN AGUS SA BHÉARLA THE IRISH GAS BOARD AGUS DO SHAINIÚ A FHEIDHMEANNA, DO DHÉANAMH SOCRUITHE ÁIRITHE CHUN A CHUMASÚ DON CHOMHLACHT SIN TALAMH AGUS CEARTA ÁIRITHE I nDÁIL LE TALAMH A FHÁIL, DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE SIN ROIMHE SEO. [19 Iúil, 1976]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: