An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 1975)

19 1975

AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 1975

AN SCEIDEAL

Leasú ar Achtachán

Alt 2 (2)

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Leasú

(1)

(2)

(3)

Uimh. 22 de 1972

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

In alt 8—

(a) i bhfo-alt (3) (a) (i)—

(i) cuirfear “, (xv) agus (xx) den Dara Sceideal” in ionad “agus (xv) den Dara Sceideal” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 (Uimh. 19 de 1973) ), agus

(ii) cuirfear “agus (xxii) de Chuid I den Tríú Sceideal” in ionad “, (xxii) agus (xxiii) de Chuid I den Tríú Sceideal”, agus

(b) i bhfo-alt (3) (b) (ii), cuirfear “, (xii) go (xv) nó (xvii) go (xx)” in ionad “nó (xii) go (xv)” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ).

In alt 11—

(a) i bhfo-alt (1) (b), cuirfear “, (xii) go (xv) agus (xvii) go (xx)” in ionad “agus (xii) go (xv)” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ), agus

(b) i bhfo-alt (1) (d) cuirfear “, (xii) go (xv) agus (xvii) go (xx)” in ionad “agus (xii) go (xv)” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ).

In alt 15, i bhfo-alt (2) (a) (ii), cuirfear “, (xii go (xv) agus (xvii) go (xx)” in ionad “agus (xii) go (xv)” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ).

Sa Tríú Sceideal—

(a) i gCuid I—

(i) scriosfar míreanna (xi), (xii) agus (xiii),

(ii) cuirfear an mhír seo a leanas in ionad mhír (xxiii):

“(xxiii) breosla seachas breosla de chineál a shonraítear i mír (xx) den Dara Sceideal;”,

(iii) i mír (xxiv), cuirfear “seachas olaí hidreacarbóin de chineál a shon-raítear i mír (xx) den Dara Sceideal” isteach i ndiaidh “(lena n-áirítear bealaidh)”, agus

(iv) i mír (xxviii), cuirfear “sa Dara Sceideal nó” isteach i ndiaidh “a shonraítear”, agus

(b) cuirfear an mhír seo a leanas le Cuid II:

“(viii) earraí de chineál a shonraítear i mír (xvii) den Dara Sceideal a fhruiliú”.