An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1973)

25 1973

AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1973

AN SCEIDEAL

Laethanta is laethanta saoire poiblí

Alt 1.

1. Faoi réir na míreanna sin ina dhiaidh seo is lá saoire poiblí chun críocha an Achta seo gach lá díobh seo a leanas:

(a) Lá Nollag más dálach é nó, mura dálach é, an Mháirt ina dhiaidh sin,

(b) Lá Fhéile Stiofáin más dálach é no. mura dálach é. an lá ina dhiaidh sin,

(c) Lá Fhéile Pádraig más dálach é nó, mura dálach é, an lá ina dhiaidh sin,

(d) Luan Cásca, an chéad Luan de Mheitheamh agus an chéad Luan de Lúnasa,

(e) lá arna cheapadh le rialacháin le bheith ina lá saoire poiblí chun na gcríocha sin.

2. Féadfar, le rialacháin, maidir le haon lá dá dtagraítear i mír l, aon lá eile a chur ina ionad.

3. Féadfaidh fostóir aon lá díobh seo a leanas a chur in ionad aon lá saoire poiblí (seachas Lá Nollag nó Lá Fhéile Pádraig)—

(a) an lá saoire Eaglaise díreach roimh an lá saoire poiblí an bhliain chéanna, nó

(b) an lá saoire Eaglaise díreach tar éis an lá saoire poiblí an bhliain chéanna nó, más lá is lá saoire poiblí de bhua mhír 1 (b) an lá saoire poiblí, an 6 ú lá d'Eanáair díreach ina dhiaidh sin,

trí fógra a thabhairt don fhostaí faoin ionadú tráth nach déanaí ná ceithre lá dhéag roimh an lá saoire Eaglaise (nuair is roimh an lá saoire poiblí don lá saoire sin) nó roimh an lá saoire poiblí (nuair is roimh an lá saoire Eaglaise don lá saoire sin).

4. Is lá saoire Eaglaise chun críocha mhír 3 gach lá díobh seo a leanas:

(a) an 6ú lá d'Eanáir, ach amháin nuair is Domhnach é,

(b) Déardaoin Deascabhála,

(c) Déardaoin Chorp Chríost,

(d) an 15ú lá de Lúnasa, ach amháin nuair is Domhnach é,

(e) an 1ú lá de Shamhain, ach amháin nuair is Domhnach é,

(f) an 8ú lá de Nollaig, ach amháin nuair is Domhnach é,

(g) lá arna cheapadh le rialacháin le bheith ina lá saoire Eaglaise chun na gcríocha sin.

5. Féadfar, le rialacháin, aon lá eile a chur in ionad aon lá dá dtagraítear i mír 4.

6. Féadfar fógra faoin Sceideal seo a thabhairt trí chóip de a sheachadadh don fhostaí nó trí chóip de a chur ar taispeáint in ionad feiceálach san áit fostaíochta.