An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach) Ar Aghaidh (CUID III Na hAchtanna um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte, 1938 go 1972, a Leasú)

22 1973

AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1973

CUID II

Na hAchtanna um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí), 1938 go 1968, a Leasú.

Léiriú agus comhlua (Cuid II).

1938, Uimh. 34 .

3. —(1) Sa Chuid seo den Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” Acht an Oireachtais (Liúntaisí do Chomhaltaí), 1938 .

(2) Féadfar na hAchtanna um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí), 1938 go 1973, a ghairm de na hAchtanna um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí), 1938 go 1968, agus den Chuid seo den Acht seo le chéile.

Alt 3 den Phríomh-Acht leasú.

1960, Uimh. 12 .

4. —(1) Déantar leis seo na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1), (2) agus (3) d'alt 3 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 4 den Acht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1960 , agus le halt 3 d'Acht 1968:

“(1) Is é liúntas a bheidh le híoc le gach comhalta de Dháil Éireann faoin Acht seo liúntas de réir ráta £3,416 sa bhliain is iníoctha go míosúil.

(2) Is é liúntas a bheidh le híoc le gach comhalta de Sheanad Éireann faoin Acht seo liúntas de réir ráta £2,023 sa bhliain is iníoctha go míosúil.”.

(2) Measfar an t-alt seo a theacht i ngníomh an lú lá d'Iúil, 1973.

Méadú ar na liúntais a bheidh le híoc faoin bPríomh-Acht.

5. —Déantar leis seo an t-alt seo a leanas a chur isteach sa Phríomh-Acht i ndiaidh alt 3:

“3A. (1) Féadfaidh an Rialtas, aon uair is cuí leo é, ceann de na nithe seo nó an dá cheann acu a mhéadú le hordú, is é sin, an liúntas do gach comhalta de Dháil Éireann agus an liúntas do gach comhalta de Sheanad Éireann, is iníoctha faoi alt 3 den Acht seo.

(2) Féadfaidh éifeacht chúlghabhálach a bheith ag ordú faoin alt seo má bhíonn sé sin sainráite ann.

(3) I gcás ina mbeartófar ordú a dhéanamh faoin alt seo, leagfar dréacht de faoi bhráid Dháil Éireann agus, má dhéanann Dáil Éireann, laistigh den lá is fiche a shuífidh sí tar éis an dréacht a leagan faoina bráid, rún a rith ag dícheadú an dréachta, ní dhéanfar an t-ordú.”.