An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II Cáin Ioncaim, Forcháin agus Cáin Bhrabús Corparáide maidir le Fáltais Airithe tar éis Scor de Thrádáil nó de Ghairm agus Nithe Gaolmhara) Ar Aghaidh (CUID III Dleachtanna Báis)

14 1970

AN tACHT AIRGEADAIS, 1970

CUID II

Custaim agus Mál

Biotáille a bhuidéalú i stórais.

1880, c.24.

1926, Uimh. 35 .

1929, Uimh. 32 .

27. —(1) Leasaítear leis seo alt 68 den Spirits Act, 1880—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgid, 1926 ):

“(3) If the spirits are for home consumption they shall be drawn off into such bottles or containers and packed in such cases as the Commissioners may from time to time approve.”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgid, 1926 ):

“(7) Spirits so bottled shall not be removed for home consumption in a quantity less than such quantity as the Commissioners may from time to time prescribe.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 28 den Acht Airgid, 1929 , trí “i mbuidéil cháirt no phiúint reachtúla no i mbuidéil adeirtar is buidéil cháirt no phiúint” agus “i gcásanna ina mbeidh dosaen no dosaein bhuidéil cáirt den tsórt san no dhá cheann no níos mó de dhosaein de bhuidéil phiúint den tsórt san” a scriosadh.

(3) Aisghairtear leis seo alt 19 den Acht Airgid, 1926 .

Ioc dleachta máil ar bhiotáille a chur siar.

28. —(1) Déanfar an dleacht máil a fhorchuirtear le halt 3 (2) den Finance Act, 1920, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, de réir ceithre phunt déag agus cúig phingin an galún (arna ríomh de réir profa) in ionad an ráta is inmhuirir de bhua alt 35 (4) den Acht Airgeadais, 1969 .

(2) (a) Baineann an fo-alt seo le biotáille ar arb inmhuirir an dleacht custam a fhorchuirtear le halt 3 (2) den Finance Act, 1920.

(b) I gcás ina ndéanfar biotáille lena mbaineann an fo-alt seo a sheachadadh as bannastóras an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, nó dá éis, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir comhlíonadh cibé coinníollacha is cuí leo a fhorchur d'áirithiú go n-íocfar an dleacht, a cheadú íoc na dleachta máil a mhuirearófar ar an mbiotáille a chur siar go dtí lá nach déanaí ná—

(i) más i mí Feabhra aon bhliain a sheachadfar amhlaidh an bhiotáille, an 25ú lá de Mhárta an bhliain chéanna, nó

(ii) in aon chás eile, lá deiridh na míosa i ndiaidh na míosa a sheachadfar an bhiotáille amhlaidh.

(c) I gcás ina ndéanfar biotáille lena mbaineann an fo-alt seo a sheachadadh as bannastóras i mí Márta aon bhliain, ní dhéanfar íoc dleachta a chur siar mar a fhoráiltear chuige sin leis an bhfo-alt seo a lamháil i leith na biotáille.

(3) Lamhálfar lacáiste de réir ocht bpingin an galún (arna ríomh de réir profa) ar an mbiotáille go léir a sheachadfar as bannastóras an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, nó dá éis, agus ar a muirearófar an dleacht máil sin nach ndéanfar íoc dleachta ina leith a chur siar de bhun fho-alt (2) den alt seo.

(4) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun faoiseamh a thabhairt ón dleacht máil bhreise, ná ní dhéanfaidh sé dochar ná difear don dleacht máil bhreise, i leith biotáille neamhaibí a fhorchuirtear le halt 9 den Acht Airgid, 1926 .

Ola éadrom hiodracarbóin mhianrach.

1931, Uimh. 43 .

1935, Uimh. 7 .

29. —Chun críocha alt 1 den Acht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1931 , agus alt 1 den Acht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935 , measfar nach bhfolaíonn ola éadrom hiodracarbóin mhianrach biotáille bhán.

Leasú ar alt 10 den Acht Airgeadais, 1957 .

1957, Uimh. 20 .

30. —Leasaítear leis seo alt 10 den Acht Airgeadais, 1957 , trí “nó laistigh de cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim in aon chás áirithe” a chur isteach ag deireadh fho-alt (8).

Leasú ar alt 5 den Acht Airgeadais, 1962 .

1962, Uimh. 15 .

31. —(1) Leasaítear leis seo alt 5 (5) den Acht Airgeadais, 1962 , trí “4s. 6d. an lb. in aghaidh gach lb. di” a chur in ionad “1s. 6d. an 1b. in aghaidh gach 1b. di”.

(2) Beidh, agus measfar go raibh, éifeacht ag an alt seo i leith tobac a fuair monaróirí ceadúnaithe tobac an 11ú lá d'Aibreán, 1970, nó dá eis.

Orduithe a dhaingniú.

I.R. Uimh. 252 de 1969.

I.R. Uimh. 263 de 1969.

32. —Daingnitear leis seo an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 182) (Biotáille Neamhaibí), 1969, agus an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 183) (Dleachtanna Máil) (Feithiclí), 1969.