Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

32 1969


Uimhir 32 de 1969


AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1969

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM AN ÚDARÁS FORBARTHA TIONSCAIL, 1950 , NA nACHTANNA UM LIMISTÉIR NEAMHFHORBARTHA, 1952 GO 1969, AGUS NA nACHTANNA UM DHEONTAIS TIONSCAIL, 1959 GO 1969, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [24 Nollaig, 1969.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: