An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Cáin Ioncaim) Ar Aghaidh (CUID III Dleachtanna Báis)

33 1968

AN tACHT AIRGEADAIS, 1968

CUID II

Custaim agus Mál

Beoir.

1967, Uimh. 17 .

1933, Uimh. 15 .

18. —(1) In ionad an dleacht máil a fhorchuirtear le halt 13 (1) den Acht Airgeadais, 1967 , muirearófar, toibheofar agus íocfar ar an mbeoir go léir a ghrúdófar sa Stát an 24ú lá d'Aibreán, 1968, nó dá éis sin, dleacht máil de réir punt agus fiche agus aon phingin déag ar gach sé ghalún is tríocha foirte de shaindlús míle, caoga is cúig ghrád.

(2) In ionad an dleacht custam a fhorchuirtear le halt 13 (2) den Acht Airgeadais, 1967 , déanfar, amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, dleacht custam a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar an mbeoir go léir d'aon sórt a allmhaireofar isteach sa Stát de réir punt agus fiche, scilling agus cúig phingin ar gach sé ghalún is tríocha beorach a raibh saindlús míle, caoga is cúig ghrád ina foirt roimh ghiosáil.

(3) Lamhálfar agus íocfar, i gcás ina n-onnmhaireofar, mar mharsantas nó ina loingseofar chun a húsáidte mar stóras, beoir a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim gur íocadh uirthi an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (1) nó fo-alt (2) den alt seo, aistarraingt, arna ríomh de réir saindlúis bhunaidh na beorach sin, de réir fiche a haon punt, scilling agus dhá phingin ar gach sé ghalún is tríocha beorach ar mhíle, caoga is cúig ghrád a saindlús bunaidh.

(4) Más rud é, i gcás beoir ar arb inmhuirir an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (1) nó fo-alt (2) den alt seo nó i gcás beoir ar arb iníoctha aistarraingt faoi fho-alt (3) den alt seo, nach míle, caoga is cúig ghrád saindlús na beorach sin, athrófar an dleacht sin nó an aistarraingt sin go coibhneasach.

(5) Ní bheidh feidhm ná éifeacht ag alt 24 den Acht Airgid, 1933 , maidir leis an dleacht custam a fhorchuirtear leis an alt seo.

Biotáille.

1920, c. 18.

1966, Uimh. 17 .

I.R., Uimh. 132 de 1966.

1919, c. 32.

1926, Uimh. 35 .

19. —(1) Leasófar an Finance Act, 1920, amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, tríd an ábhar atá i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a chur i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Finance Act, 1920, in ionad an ábhair a cuireadh isteach sa Chuid sin den Chéad Sceideal sin le halt 9 den Acht Airgeadais, 1966 , agus beidh éifeacht dá réir sin ag alt 3 (1) den Finance Act, 1920, a dúradh.

(2) Leanfar den dleacht custam ar bhiotáille lena mbaineann alt 9 (2) den Acht Airgeadais, 1966 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir aon phunt déag, cúig scilling déag agus aon phingin déag an galún (arna ríomh de réir phrofa) a fhorchuirtear leis an bhfo-alt sin in ionad an ráta is inmhuirir faoi fho-alt (1) den alt seo.

(3) (a) Baineann an fo-alt seo le biotáille, seachas biotáille a luaitear i bhfo-alt (2) den alt seo, a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim ar a hallmhairiú gur sa Ríocht Aontaithe a monaraíodh í agus gurb as sin a coinsíníodh í agus gur monaraíodh ansin í as ábhair seachas ábhair a thagann faoin gCeannteideal sa Cháinliosta darb uimhir 22.08 nó faoin gCeannteideal sa Cháinliosta darb uimhir 22.09 sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 159) (Dleachtanna Custam agus Foirm an Cháinliosta Custam), 1966.

(b) Leanfar de na dleachtanna custam lena mbaineann fo-alt (1) den alt seo a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, ar bhiotáille lena mbaineann an fo-alt seo de réir na rátaí atá leagtha amach i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí is inmhuirir faoi fho-alt (1) den alt seo.

(c) Ní bhainfidh forálacha alt 8 den Finance Act, 1919, leis na dleachtanna a fhorchuirtear leis an bhfo-alt seo.

(d) San fho-alt seo ciallaíonn an abairt “Ríocht Aontaithe” An Bhreatain Mhór, Tuaisceart Éireann, Oileán Mhanann agus Oileáin Mhuir nIocht.

(4) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun faoiseamh a thabhairt ó na dleachtanna custam breise i leith bhiotáille neamhaibidh a fhorchuirtear le halt 9 den Acht Airgid, 1926 , ná chun dochar ná difear a dhéanamh do na dleachtanna sin.

Olaí hiodracarbóin.

1935, Uimh. 28 .

1931, Uimh. 43 .

1935, Uimh. 7 .

I.R. Uimh. 219 de 1959.

1957, Uimh. 20 .

20. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 1935” an tAcht Airgid, 1935 ;

ciallaíonn “Acht 1966” an tAcht Airgeadais, 1966 .

(2) Maidir leis an dleacht custam a fhorchuirtear le halt 1 den Acht Airgid (Diúitéthe Custam) (Uimh. 4), 1931, déanfar í a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, i leith ola éadrom hiodracarbóin mhianach ar arb inmhuirir an dleacht sin, amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, de réir 3s. 11.9d. an galún in ionad an ráta a shonraítear in alt 10 (2) (b) d'Acht 1966.

(3) Maidir leis an dleacht máil a fhorchuirtear le halt 1 den Acht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935 , déanfar, i leith ola éadrom hiodracarbóin mhianach ar arb inmhuirir an dleacht sin agus a chuirfear amach, ar díol nó chun a díolta nó ar shlí eile, ó áitreabh a monaróra an 24ú lá d'Aibreán, 1968, nó dá éis, nó a úsáidfeadh an monaróir sin ar an dáta sin nó dá éis chun aon chríche seachas ola hiodracarbóin mhianach a mhonarú nó a tháirgeadh, í a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir 3s. 10.9d. an galún in ionad an ráta a shonraítear in alt 10 (3) (b) d'Acht 1966.

(4) An dleacht custam a fhorchuirtear le halt 21 d'Acht 1935, déanfar, i leith ola hiodracarbóin ar arb inmhuirir an dleacht sin, í a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, de réir 3s. 4.65d. an galún in ionad an ráta a shonraítear in alt 10 (4) (b) d'Acht 1966.

(5) Amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, is é ráta aon lacáiste a lamhálfar faoi alt 21 (2) d'Acht 1935—

(a) i leith ola hiodracarbóin arb inlamháilte an lacáiste sin ina leith agus ar ar íocadh an dleacht custam a luaitear i bhfo-alt (4) den alt seo de réir 3s. 4.65d. an galún, 3s. 4.65d. an galún, agus

(b) i leith ola hiodracarbóin arb inlamháilte an lacáiste sin ina leith agus ar ar íocadh an dleacht custam a luaitear i bhfo-alt (4) den alt seo, de bhua mhír 6 den Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 84) (Olaí Hiodracarbóin) (Dleachtanna Custam), 1959, de réir 3s. 3.65d. an galún, 3s. 3.65d. an galún,

in ionad an ráta ab inlamháilte díreach roimh an 24ú lá d'Aibreán, 1968, de bhua alt 10 (5) (b) d'Acht 1966.

(6) An dleacht máil a fhorchuirtear le halt 21 d'Acht 1935, déanfar, i leith ola hiodracarbóin ar arb inmhuirir an dleacht sin agus a chuirfear amach, ar díol nó chun a díolta nó ar shlí eile, ó áitreabh a monaróra an 24ú lá d'Aibreán, 1968, nó dá éis, nó a úsáidfidh an monaróir sin ar an dáta sin nó dá éis chun aon chríche seachas ola hiodracarbóin a mhonarú nó a tháirgeadh, í a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir 3s. 3.65d. an galún in ionad an ráta a shonraítear in alt 10 (6) (b) d'Acht 1966.

(7) Amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, is é ráta aon lacáiste a lamhálfar faoi alt 21 (4) d'Acht 1935, i leith ola hiodracarbóin arb inlamháilte an lacáiste sin ina leith agus ar ar íocadh an dleacht máil a luaitear i bhfo-alt (6) den alt seo de réir 3s. 3.65d. an galún, 3s. 3.65d. an galún in ionad an ráta ab inlamháilte díreach roimh an 24ú lá d'Aibreán, 1968, de bhua alt 10 (7) (b) d'Acht 1966.

(8) Amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, is é ráta aon aisíocaíochta a lamhálfar faoi alt 10 (8) den Acht Airgeadais, 1957 , i leith ola hiodracarbóin ar arb inlamháilte an aisíocaíocht sin agus ar a ndearnadh—

(a) an dleacht máil a luaitear i bhfo-alt (6) den alt seo a íoc de réir 3s. 3.65d. an galún, nó

(b) an dleacht custam a luaitear i bhfo-alt (4) den alt seo a íoc de réir 3s. 3.65d. an galún nó 3s. 4.65d. an galún,

scilling agus ocht bpingin an galún in ionad an ráta ab inlamháilte díreach roimh an 24ú lá d'Aibreán, 1968.

Tobac.

1932, Uimh. 20 .

1940, Uimh. 14 .

1934, Uimh. 31 .

21. —(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3) den alt seo, déanfar an dleacht custam ar thobac a fhorchuirtear le halt 20 den Acht Airgid, 1932 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid I den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gCodanna I, II agus III den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1967 .

(2) Bainfidh forálacha alt 8 den Finance Act, 1919 leis an dleacht a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo—

(a) ach “the area of application of the Acts of the Oireachtas” a chur in ionad “Great Britain and Ireland”, agus

(b) ionann is dá mbeadh na cineálacha tobac monaraithe a luaitear i gCuid I den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo ar áireamh sa chéad cholún den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin i ndiaidh na habairte “manufactured tobacco” agus dá mbeadh na rátaí tosaíochta iomchuí a luaitear sa Chuid sin luaite sa dara colún den Dara Sceideal sin os coinne lua na n-earraí sin sa chéad cholún de in ionad an ráta a luaitear sa dara colún sin os coinne lua an tobac mhonaraithe sa chéad cholún sin.

(3) (a) Baineann an fo-alt seo le tobac monaraithe a monaraíodh sa Ríocht Aontaithe agus a coinsíníodh as agus a monaraíodh ann as ábhair seachas ábhair a thagann faoin gCeannteideal sa Cháinliosta darb uimhir 24.02 sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 159) (Dleachtanna Custam agus Foirm an Cháinliosta Custam), 1966.

(b) Déanfar an dleacht custam ar thobac a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, agus roimh an lú lá d'Iúil, 1968, ar thobac monaraithe lena mbaineann an fo-alt seo de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid II den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid I den Sceideal sin, agus déanfar í a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón lú lá d'Iúil, 1968, ar thobac monaraithe lena mbaineann an fo-alt seo de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid III den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gCodanna I agus II den Sceideal sin.

(c) Bainfidh forálacha alt 8 den Finance Act, 1919, leis na dleachtanna a fhorchuirtear leis an bhfo-alt seo—

(i) ach “the area of application of the Acts of the Oireachtas” a chur in ionad “Great Britain and Ireland” agus ionann agus nár fholaigh an abairt “manufactured tobacco” sa chéad cholún den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin tobac monaraithe lena mbaineann an fo-alt seo,

(ii) ionann is dá mbeadh tobac monaraithe lena mbaineann an fo-alt seo, mar aon le tuairiscí an tobac mhonaraithe sin i gCuid II nó III (de réir mar is iomchuí) den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo luaite ar leithligh sa chéad cholún sin agus dá mbeadh na rátaí tosaíochta iomchuí a shonraítear sa Chuid sin luaite sa dara colún den Dara Sceideal sin os coinne lua na n-earraí sin sa chéad cholún de, agus

(iii) faoi réir neamhshuim a dhéanamh den mhír dheiridh (dar tosach “Goods shall not be deemed”) d'fho-alt (1) den alt sin 8.

(d) San fho-alt seo ciallaíonn an abairt “Ríocht Aontaithe” an Bhreatain Mhór, Tuaisceart Éireann, Oileán Mhanann agus Oileáin Mhuir nIocht.

(e) Tá leis an abairt “tobac cruafháiscthe” a luaitear i gCodanna II agus III den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus sa chéad mhír eile den fho-alt seo an bhrí chéanna atá léi in alt 17 den Acht Airgeadais, 1940 .

(f) Ciallaíonn an abairt “tobac píopa eile” a luaitear i gCodanna II agus III den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo tobac monaraithe de na cineálacha is gnáth a bheith beartaithe a úsáid i bpíopaí agus nach tobac cruafháiscthe.

(4) Déanfar an dleacht máil ar thobac a fhorchuirtear le halt 19 den Acht Airgid, 1934 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid IV den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid IV den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1967 .

Tobac (dleacht máil ar stoic áirithe).

22. —(1) Faoi réir forálacha fho-alt (2) den alt seo, déanfar dleacht máil a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar na stoic tobac go léir de gach tuairisc a bheidh, ar a cúig a chlog, san iarnóin, an 23ú lá d'Aibreán, 1968, ar úinéireacht nó ina sheilbh ag monaróir ceadúnaithe tobac agus in aon áit sa Stát seachas bannastóras, agus beidh an dleacht máil sin iníoctha ag an monaróir, de réir an ráta seo a leanas, is é sin le rá:

(a) a mhéid gur tobac neamhmhonaraithe na stoic, trí scilling agus cúig phingin ar gach punt meáchain de na stoic, agus

(b) a mhéid gur tobac (lena n-áirítear snaois) seachas tobac neamhmhonaraithe na stoic, trí scilling agus cúig phingin ar gach punt meáchain de thobac neamhmhonaraithe ónar tháinig na stoic i dtuairim na gCoimisinéirí Ioncaim.

(2) Ní bheidh an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (1) den alt seo inmhuirir ar aon tobac monaraithe (lena n-áirítear toitíní, todóga agus snaois seachas dríodsnaois) a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim ina thaobh go raibh sé ar a cúig a chlog san iarnóin, an 23ú lá d'Aibreán, 1968, lán-ullmhaithe lena dhíol ar mionreic agus—

(i) nár tháirge aon oibríochta é de chuid aon mhonaróra a raibh sé ar úinéireacht nó ina sheilbh aige an tráth sin; nó

(ii) go raibh sé an tráth sin ar coimeád mar stoc mionreaca in áitreabh a úsáidtear chun tobac a dhíol ar mionreic; nó

(iii) go raibh sé an tráth sin ar bealach ó dhíoltóir go ceannaitheoir faoi chonradh díolacháin:

Ar choinníoll nach measfar chun críocha an fho-ailt seo aon tobac a bheith lán-ullmhaithe lena dhíol ar mionreic má bhí sé, de réir gnáth-chúrsa gnó an duine a raibh sé ar úinéireacht nó ina sheilbh aige nó an duine a raibh sé ar bealach chuige, le cur fós faoi phróis éigin eile (seachas pacáil) sula ndíolfadh sé é.

(3) Cuirfidh gach monaróir ceadúnaithe tobac, lá nach déanaí ná an 30ú lá d'Aibreán, 1968, tuairisceán chuig na Coimisinéirí Ioncaim i bhfoirm a bheidh ceadaithe acu agus ina dtabharfaidh sé cibé eolas a iarrfaidh siad leis an bhfoirm agus go háirithe, ina n-inseoidh sé na meáchain tobac de gach tuairisc a bhí ar úinéireacht nó ina sheilbh aige, ar a cúig a chlog, san iarnóin, an 23ú lá d'Aibreán, 1968, in aon áit sa Stát seachas bannastóras.

(4) Déanfaidh gach monaróir ceadúnaithe tobac mar a leanas—

(a) tabharfaidh sé ar aird, má cheanglaítear sin air, d'aon oifigeach Custam agus Máil na leabhair thrádála agus gach uile chuntas agus doiciméad de chuid nó i seilbh an mhonaróra sin is gá chun an tuairisceán a thabharfar de bhun fho-alt (3) den alt seo a fhíorú, agus

(b) tabharfaidh sé gach cúnamh réasúnach don oifigeach sin ag tógáil cuntais dó ar an tobac a bhí ar úinéireacht nó ina sheilbh ag an monaróir sin ar a cúig a chlog san iarnóin an 23ú lá d'Aibreán, 1968.

(5) Díreach tar éis an tuairisceán a thabhairt a cheanglaítear le fo-alt (3) den alt seo nó an 30ú lá d'Aibreán, 1968, cibé acu is luaithe, íocfaidh gach monaróir ceadúnaithe tobac leis na Coimisinéirí Ioncaim méid iomlán na dleachta a fhorchuirtear le fo-alt (1) den alt seo ar aon tobac a bhí ar úinéireacht nó ina sheilbh aige ar a cúig a chlog san iarnóin an 23ú lá d'Aibreán, 1968, agus ar arbh inmhuirir an dleacht sin, agus féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, más oiriúnach leo, íoc na dleachta a chur siar go dtí dáta nach déanaí ná an lú lá de Shamhain, 1968, ar an monaróir do thabhairt urrúis trí bhanna nó ar shlí eile chun a sástachta go n-íocfar an dleacht sin.

(6) Gach monaróir a gceanglaíonn fo-alt (3) den alt seo air tuairisceán den sórt a luaitear san fho-alt sin a thabhairt agus a mhainneoidh an tuairisceán sin a thabhairt nó a thabharfaidh tuairisceán a bheidh neamhiomlán, bréagach nó míthreorach in aon phonc ábhartha nó a mhainneoidh nó a dhiúltóidh aon ní a dhéanamh a cheanglaíonn fo-alt (4) den alt seo air a dhéanamh beidh sé ciontach i gcion faoi na reachtanna a bhaineann le dleachtanna máil agus tabhóidh sé pionós máil caoga punt in aghaidh gach ciona den sórt sin, agus forghéillfear an tobac go léir ar maidir leis a rinneadh an cion sin.

(7) I gcás aistarraingt a bheith iníoctha maidir le tobac ar ar íocadh an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt (1) den alt seo, is aistarraingt máil a bheidh inti go feadh na dleachta a íocadh de bhun an fho-alt sin (1) arna cinneadh ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Fíon.

1948, Uimh. 12 .

1949, Uimh. 13 .

1965, Uimh. 22 .

I.R. Uimh. 156 de 1967.

23. —(1) Faoi réir fho-alt (2) agus (3) den alt seo, déanfar, amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, dleacht custam a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar an bhfíon go léir a allmhaireofar isteach sa Stát, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid I den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí a shonraítear in alt 5 den Acht Airgeadais, 1948 , in alt 14 den Acht Airgeadais, 1949 , in alt 16 den Acht Airgeadais, 1965 , agus i mír 23 (2) den Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 159) (Dleachtanna Custam agus Foirm an Cháinliosta Custam), 1966, arna leasú le mír 4 (vii) den Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 164) (Dleachtanna Custam agus Foirm an Cháinliosta), 1967.

(2) Bainfidh forálacha alt 8 den Finance Act, 1919, leis an dleacht a fhorchuirtear le fo-alt (1) den alt seo—

(a) ach “the area of application of the Acts of the Oireachtas” a chur in ionad “Great Britain and Ireland”, agus

(b) ionann is dá ndéanfaí na tagairtí d'fhíon, d'fhíon drithleach sa bhuidéal agus d'fhíon neamhdhrithleach sa bhuidéal atá sa chéad cholún den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin mar aon leis na rátaí comhréire atá sa dara colún a scrios agus dá gcuirfí ina n-ionad, faoi seach, na cineálacha fíona a luaitear i gCuid I den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus na rátaí tosaíochta iomchuí a shonraítear sa Chuid sin.

(3) (a) Baineann an fo-alt seo le fíon neamhdhrithleach sa bhuidéal a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim arna onnmhairiú gur sa Ríocht Aontaithe a monaraíodh é agus gur coinsíníodh as sin é.

(b) Déanfar an dleacht custam ar fhíon a fhorchuirtear le fo-alt (1) den alt seo a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, agus roimh an 1ú lá d'Iúil, 1968, ar fhíon lena mbaineann an fo-alt seo de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gcolún (2) de Chuid II den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha is inmhuirir faoi fho-alt (1) den alt seo, agus déanfar an dleacht a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 1ú lá d'Iúil, 1968, ar fhíon lena mbaineann an fo-alt seo de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gcolún (3) de Cuid II den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gcolún (2) den Chuid sin II.

(c) San fho-alt seo ciallaíonn an abairt “Ríocht Aontaithe” an Bhreatain Mhór, Tuaisceart Éireann, Oileán Mhanann agus Oileáin Mhuir nIocht.

(4) Ní bheidh feidhm ná éifeacht maidir leis an dleacht custam a fhorchuirtear leis an alt seo ag alt 24 den Acht Airgid, 1933 .

Fíon Éireannach.

I.R. Uimh. 155 de 1967.

24. —Déanfar an dleacht máil ar fhíon Éireannach a fhorchuirtear le halt 15 den Acht Airgeadais, 1966 , a mhuirearú, a thobhach agus a íoc amhail ar an agus ón 24ú lá d'Aibreán, 1968, agus roimh an 1ú lá d'Iúil, 1968, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid I den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i mír 3 den Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 163) (Dleacht ar Fhíon), 1967, agus déanfar í a mhuirearú, a thobhach agus a íoc amhail ar an agus ón 1ú lá d'Iúil, 1968, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid II den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i gCuid I de.