30 1968


Uimhir 30 de 1968.


AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1968


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA, 1957 AGUS 1965. [23 Iúil, 1968.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Leasú ar alt 4 den Acht um Thionscail na Gaeltachta, 1957 .

1957, Uimh. 29 .

1965, Uimh. 18 .

1. —Déantar leis seo alt 4 (4) den Acht um Thionscail na Gaeltachta, 1957 , a leasú—

(a) trí “agus sna hionaid ina bhfuil na tionscail tuaithe atá in ionaid lasmuigh den Ghaeltacht” a chur isteach i mír (bi) (a cuireadh isteach san alt sin leis an Acht um Thionscail na Gaeltachta (Leasú), 1965 ) i ndiaidh “sa Ghaeltacht”, agus

(b) trí “chúig mhíle punt nó cibé suim is airde ná sin, gan í a dhul thar dheich míle punt, a údaróidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais” a chur i mír (bii) (a cuireadh isteach san alt sin leis an Acht um Thionscail na Gaeltachta (Leasú), 1965 , a dúradh) in ionad “dhá mhíle punt”.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht um Thionscail na Gaeltachta (Leasú), 1968 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Thionscail na Gaeltachta, 1957 go 1968, a ghairm de na hAchtanna um Thionscail na Gaeltachta, 1957 agus 1965, agus den Acht seo le chéile.