An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 1 Réamhráiteach) Ar Aghaidh (CUID III Na hAchtanna um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte, 1938 go 1964, a Leasú)

22 1968

AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1968

CUID II

Na hAchtanna um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí), 1938 go 1968, a Leasú

Léiriú agus comhlua.

1938, Uimh. 34 .

1964, Uimh. 14 .

2. —(1) Sa Chuid seo den Acht seo—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” Acht an Oireachtais (Liúntaisí do Chomhaltaí), 1938 ;

ciallaíonn “Acht 1964” an tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1964 .

(2) Folóidh an comhlua, na hAchtanna um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí), 1938 go 1968, an Chuid seo den Acht seo.

Alt 3 den Phríomh-Acht a leasú

3. —(1) Déantar leis seo na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2) d'alt 3 den Phríomh-Acht arna leasú le halt 3 d'Acht 1964:

“(1) Is é liúntas a bheidh le híoc le gach comhalta de Dháil Éireann faoin Acht seo liúntas de réir £2,500 sa bhliain is iníoctha go míosúil.

(2) Is é liúntas a bheidh le híoc le gach comhalta de Sheanad Éireann faoin Acht seo liúntas de réir £1,500 sa bhliain is iníoctha go míosúil.”

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh ar dháta an Achta seo a rith.