An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil V Ilghnéitheach agus Ginearálta) Ar Aghaidh (CUID XVIII Liúntas i leith Caiteachais ar Earraí áirithe a Tháirgeadh)

6 1967

AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

CUID XVII

Faoiseamh i leith Caiteachais ar Fhoireann áitiúil a Oiliúint roimh Thosú ar Thrádáil

Foireann áitiúil a oiliúint roimh thosú ar thrádáil.

[1959. a. 74;

1960, Sc. 4, Cuid I.]

305. —(1) Má tharlaíonn, roimh lá bunaithe nó tosaithe trádála arb éard í earraí monaraithe a tháirgeadh le díol, go rachaidh duine nó go mbeidh duine tar éis dul, agus é ar tí dul ag seoladh na trádála, faoi chaiteachas ag tiomsú agus ag oiliúint daoine ar saoránaigh Éireannacha iad uile nó a bhformhór, de rún a bhfostaithe sa trádáil—

(a) in aghaidh na bliana measúnachta ar lá di an lá sin agus in aghaidh gach bliana den dá bhliain mheasúnachta dá éis sin, tabharfar dó liúntas ar cóimhéid le trian an chaiteachais sin, agus tabharfar an liúntas sin mar asbhaint nuair a bheifear ag muirearú brabús nó gnóchan na trádála,

(b) beidh feidhm ag alt 241 (3) maidir le liúntas faoi mhír (a) mar atá feidhm aige maidir le hasbhaint is inlamháilte i leith caitheamh agus cuimilt innealra nó gléasra.

(2) Chun críocha an ailt seo—

(a) ní fholóidh caiteachas aon chaiteachas a thabhaigh duine agus nach mbeadh aon liúntas inlamháilte dó ina leith nuair a bheifí ag ríomh brabús nó gnóchan na trádála faoi na forálacha den Acht seo is infheidhmithe maidir le Cás I de Sceideal D, dá mba é lá bunaithe nó tosaithe na trádála nó lá dá éis sin a tabhaíodh é,

(b) ní mheasfar gur thabhaigh duine caiteachas sa mhéid go bhfuil an caiteachas sin íoctha nó le híoc, go díreach nó go neamhdhíreach, ag an Stát, ag aon bhord a bunaíodh le reacht nó ag aon údarás poiblí nó údarás áitiúil.

(3) Chun críocha an ailt seo, measfar gurb é dáta a tabhaíodh aon chaiteachas áirithe an dáta a tháinig an tsuim iomchuí chun bheith iníoctha.

(4) Déanfar aon éileamh ó dhuine ar liúntas faoin alt seo a chur sa ráiteas bliantúil ar bhrabúis nó gnóchan a thrádála a cheanglaítear a sheachadadh faoin Acht seo agus beidh ag gabháil leis deimhniú a bheidh sínithe ag an éilitheoir, a measfar gur cuid den éileamh é, á rá gur tabhaíodh an caiteachas ag tiomsú agus ag oiliúint daoine, ar saoránaigh Éireannacha iad uile nó a bhformór, de rún a bhfostaithe sa trádáil agus a thabharfaidh sonraí a thaispeánfaidh go bhfuil an liúntas le tabhairt.