An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN TRÍÚ SCEIDEAL Forálacha is Inchurtha chun Feidhme maidir le hOrduithe Ceannaigh Éigeantaigh)

21 1966

ACHT NA dTITHE, 1966

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Rialacha is Inchurtha Chun Feidhme Maidir le Measúnú Cúitimh

Alt 84.

CUID I

Talamh is Teach Atá Neamhoiriúnach chun Daoine Cónaí ann agus nach Féidir ar Chostas Réasúnach é a Dhéanamh Oiriúnach chun Daoine Cónaí ann

Measúnóidh an t-eadránaí an cúiteamh a bheidh le híoc i leith na talún, lena n-áirítear na foirgnimh air, gurb é luach na talún é mar láithreán atá glan gan foirgnimh agus ar fáil chun forbartha de réir cheanglais na bhfodhlíthe foirgníochta atá i bhfeidhm sa limistéar faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1878 go 1964, nó na rialachán foirgníochta atá i bhfeidhm sa limistéar faoin Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 , lúide cibé suim a gcinnfidh an t-eadránaí gurb í costas na talún a ghlanadh agus a chothromú í.

CUID II

Talamh eile

1. Más deimhin leis an eadránaí maidir le haon áitreabh gur mhó luach an chíosa uaidh mar gheall ar é a úsáid chun críocha mídhleathacha, nó é a bheith chomh plódaithe sin gur chontúirt nó cúis díobhála é do shláinte na ndaoine ann, déanfar an cúiteamh, a mhéid a bhunófar ar chíos é, a bhunú ar an gcíos ab fhéidir a fháil dá mba chun críocha dleathacha a bhí an t-áitreabh áitithe agus sin ag an uimhir daoine a raibh an t-áitreabh, i gcúinsí uile an cháis, oiriúnach mar chóiríocht dóibh gan plódú den sórt sin.

2. Más deimhin leis an eadránaí aon áitreabh a bheith lochtach ó thaobh sláintíochta, nó nach bhfuil sé i ndeisriocht réasúnta maith, is é an cúiteamh luach measta an áitribh dá gcuirfí é i ndeis sláintíochta nó i ndeisriocht réasúnta maith, lúide an costas a mheasfar a tharraingeodh sé an t-áitreabh a chur i ndeis sláintíochta nó i ndeisriocht den sórt sin.

3. Féadfaidh an t-údarás tithíochta fianaise a thabhairt ar aird i dtaobh na n-ábhar réamhráite, d'ainneoin gan aon ní a bheith déanta acu d'fhonn go leigheasfaí na lochtanna agus na máchail a nochtann an fhianaise.