An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHOMHAR CREIDMHEASA, 1966)

19 1966

AN tACHT UM CHOMHAR CREIDMHEASA, 1966

AN SCEIDEAL.

Alt 37.

Cuid I—Leasuithe ar an bPríomh-Acht.

(1)

(2)

Alt

Mar a leasaítear é

Alt 4

Trí “one thousand pounds” a chur in ionad “two hundred pounds” i mír (a).

Alt 5

Trí “none of whom, in the case of a credit union, is less than twenty one years of age” a chur isteach i mír (1) i ndiaidh “seven persons at least.”

Alt 23

Trí “deposits, dividends or interest on deposits” a chur isteach i bhfo-alt (2) in ndiaidh “shares”.

Alt 25 (a cuireadh isteach le halt 5 d'Acht 1913)

Trí “one thousand pounds” a chur i bhfo-alt (1) agus (3) in ionad “one hundred pounds” gach áit a bhfuil sé.

Alt 26

Trí “one thousand pounds” a chur in ionad “two hundred pounds” i bhfo-alt (1) (a cuireadh isteach le halt 5 d'Acht 1913).

Alt 27

Trí “five hundred pounds” a chur in ionad “one hundred pounds” i bhfo-alt (1).

Atl 28 (a cuireadh isteach le halt 6 d'Acht 1913)

Tríd an alt uile a scriosadh.

Alt 53

Tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Notwithstanding subsections (1) and (2) of this section, a credit union shall not amalgamate with or transfer its engagements to any other registered society unless that society is a credit union the members of which have the same common bond as have the members of the first-mentioned credit union.”

Cuid II—Leasuithe ar an FRIENDLY SOCIETIES ACT, 1896.

(1)

(2)

Alt

Mar a leasaítear é

Alt 6

Tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “Parliament”:

“The report required by this section shall include particulars relating to credit unions and, in particular, a list of all statutory instruments in operation at the end of the year in question together with explanatory notes regarding such instruments and a copy of such particulars shall be sent free of charge on request to any credit union in the State.”

Alt 8

Trí “one thousand pounds” a chur sa choinníoll a ghabhann le mír (1) in ionad “three hundred pounds” (a cuireadh isteach le halt 2 d'Acht na gCara-Chumann (Leasú), 1953 ( Uimh 28 de 1953 )).

Alt 41

Trí “one thousand pounds” a chur i bhfo-alt (1) in ionad “three hundred pounds” (a cuireadh isteach le halt 3 den Friendly Societies Act, 1908 (1908, c. 32)).

Alt 56

Trí “one thousand pounds” a chur i bhfo-alt (1) in ionad “three hundred pounds” (a cuireadh isteach le halt 3 d'Acht na gCara-Chumann (Leasú), 1953 ).

Alt 57

Trí “one thousand pounds” a chur i bhfo-alt (1) in ionad “three hundred pounds” (a cuireadh isteach le halt 4 d'Acht na gCara-Chumann (Leasú), 1953 ).

Alt 58

Trí “five hundred pounds” a chur i bhfo-alt (1) in ionad “three hundred pounds” (a cuireadh isteach le halt 5 d'Acht na gCara-Chumann (Leasú), 1953 ).

Alt 59

Tríd an alt uile a scriosadh.

Alt 62

Trí “twenty pounds” a chur ionad “six pounds” agus “thirty pounds” a chur in ionad “ten pounds”.

Alt 65

Trí “twenty pounds” a chur in ionad “six pounds” agus “thirty pounds” in ionad “ten pounds” i bhfo-alt (1).

Cuid III—Leasú ar an Acht Árachais 1936.

(1)

(2)

Alt

Mar a leasaítear é

Alt 51

Tríd an méid seo a leanas a chur in ionad míreanna (a), (b), agus (c), d'fho-alt (2):

“(a) os cionn fiche punt i gcás an leanbh sin d'éag agus é faoi bhun cúig bliana d'aois, nó

 (b) os cionn tríocha punt i gcás an leanbh sin d'éag agus é cúig bliana d'aois nó níos mó ach gan deich mbliana d'aois a bheith slán aige”.