An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Dleachtanna Báis) Ar Aghaidh (CUID V Cáin Bhrabús Corparáide)

17 1966

AN tACHT AIRGEADAIS, 1966

CUID IV

Dleachtanna Stampa

Comhaontú maidir le dleacht stampa ar ionstraimí áirithe.

1891, c. 39.

20. —(1) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, más cuí leo dá rogha féin, comhaontú a dhéanamh le haon duine de réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo chun imshocrú a dhéanamh ar na dleachtanna stampa is inmhuirir faoin gceannteideal “Bill of Exchange or Promissory Note” sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, ar bhillí agus ar nótaí a tarraingíodh nó a rinneadh lasmuigh den Stát agus a thiocfaidh isteach ina láimh sa Stát sula mbeidh siad stampáilte agus a thairgfidh sé le haghaidh íocaíochta a fhormhuineoidh nó a aistreoidh sé, nó a thrádálfaidh nó a íocfaidh sé in aon slí.

(2) Maidir le haon chomhaontú den sórt sin is i cibé foirm agus téarmaí a bheidh sé, agus beidh cibé coinníollacha ann, is cuí leis na Coimisinéirí Ioncaim agus, go háirithe, ceanglóidh an comhaontú ar an duine lena mbaineann cuntais thréimhsiúla a sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim i dtaobh na n-ionstraimí lena mbaineann sé ag insint sonraí na n-ionstraimí sin.

(3) An fad a leanfaidh aon chomhaontú den sórt sin i bhfeidhm, ní beidh dleacht stampa inmhuirir ar aon ionstraim lena mbainfidh sé agus a mbeidh cibé taispeánadh uirthi gur íocadh dleacht stampa de réir cheanglas na gCoimisinéirí Ioncaim, ach ina ionad sin agus ar mhodh imshocraíochta an duine a bheidh tar éis an comhaontú a dhéanamh íocfaidh sé leis na Coimisinéirí Ioncaim, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna a bheadh, murach forálacha an ailt seo, inmhuirir ar mhodh dleacht stampa ar ionstraimí lena mbaineann an comhaontú in aghaidh na tréimhse lena mbainfidh an cuntas.

(4) Má mhainníonn duine aon chuntas a sheachadadh a cheanglaíonn aon chomhaontú den sórt sin nó an dleacht a íoc is iníoctha ar aon chuntas den sórt sin a sheachadadh, dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air in aghaidh aon lae a leanfaidh an mhainneachtain sin agus dlífidh sé freisin go n-íocfaidh sé, i dteannta na dleachta, ús uirthi, a bheidh inghnóthaithe ionann is dá mba chuid di é, de réir cúig faoin gcéad sa bhliain ón dáta a thosóidh an mhainneachtain.