An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Dleachtanna Báis) Ar Aghaidh (CUID V Cáin Bhrabús Corparáide)

15 1964

AN tACHT AIRGEADAIS, 1964

CUID IV

Dleachtanna Stampa

Dleacht stampa ar ionstraimí áirithe a fhoirceannadh.

1891, c. 39.

23. —(1) Ionstraim ar bith dá dtagraítear faoi aon cheann de na mírchinn seo a leanas sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, beidh sí díolmhaithe ó gach dleacht stampa—

(a) Letter of Allotment and Letter of Renunciation, or any other document having the effect of a letter of allotment.

(b) Scrip Certificate, Scrip, or other document.

(c) Letter or Power of Attorney, and Commission, Factory, Mandate, or other instrument in the nature thereof.

(d) Notarial Act.

(e) Protest of any bill of exchange or promissory note.

(f) Voting Paper.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1964, nó dáta an Achta seo a rith, cibé dáta acu is déanaí.

Comhaontú maidir le dleacht stampa ar ionstraimí áirithe.

1963, Uimh. 33 .

1963, Uimh. 23 .

24. —(1) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, más cuí leo sin dá rogha féin, comhaontú a dhéanamh le haon chomhlacht corpraithe lena mbaineann an t-alt seo chun imshocraíocht a dhéanamh, de réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo, ar an dleacht stampa is inmhuirir faoin mírcheann “Bill of Exchange or Promissory Note” sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, ar ionstraimí arna dtarraingt ag an gcomhlacht corpraithe ar a mbaincéir ar fhoirmeacha a sholáthraíonn siad féin.

(2) Beidh aon chomhaontú den sórt sin i cibé foirm agus faoi réir cibé téarmaí agus beidh cibé coinníollacha ann is cuí leis na Coimisinéirí Ioncaim agus, go háirithe, ceanglóidh an comhaontú ar an gcomhlacht corpraithe cuntais thréimhsiúla a sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim i leith na n-ionstraimí lena mbainfidh sé ina dtabharfar sonraí ar na hionstraimí sin.

(3) Fad a bheidh aon chomhaontú den sórt sin i bhfeidhm, ní bheidh dleacht stampa iníoctha ar aon ionstraim lena mbainfidh sé agus a mbeidh uirthi cibé taispeánadh i dtaobh íoc dleacht stampa a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ach, ina ionad sin agus mar imshocraíocht, déanfaidh an comhlacht corpraithe a rinne an comhaontú, ar aon chuntas a sheachadadh faoin gcomhaontú, cibé suimeanna a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim ab inmhuirir, mura mbeadh forálacha an ailt seo, mar dhleacht stampa ar ionstraimí lena mbainfidh an comhaontú agus a tarraingíodh i rith na tréimhse lena mbainfidh an cuntas.

(4) Má mhainníonn an comhlacht corpraithe lena mbaineann aon chuntas a sheachadadh is gá de réir aon chomhaontú den sórt sin nó an dleacht a íoc is iníoctha ar aon chuntas den sórt sin a sheachadadh, dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur orthu in aghaidh aon lae a leanfaidh an mhainneachtain agus fairis sin, i dteannta an dleacht a íoc, dlífidh siad ús, a bheidh inghnóthaithe ionann agus dá mba chuid den dleacht é, a íoc ar an dleacht de réir cúig faoin gcéad sa bhliain ón dáta a thosaigh an mhainneachtain.

(5) Baineann an t-alt seo le gach comhlacht corpraithe a corpraíodh sa Stát seachas cuideachta mar a mhínítear sin in alt 2 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 .

(6) Aon chomhaontú faoina ndeachthas faoi alt 45 (a aisghairtear leis an Acht seo) den Acht Airgeadais, 1963 , agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh dháta an Achta seo a rith beidh éifeacht aige tar éis an dáta sin ionann agus dá mba faoin alt seo a rinneadh é.