An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Custaim agus Mál) Ar Aghaidh (CUID IV Dleachtanna Stampa)

15 1964

AN tACHT AIRGEADAIS, 1964

CUID III

Dleachtanna Báis

Leasú ar alt 12 den Acht Airgeadais, 1951 , agus ar alt 34 den Acht Airgeadais, 1956 .

1951, Uimh. 15 .

1956, Uimh. 22 .

22. —(1) Leasaítear leis seo alt 12 den Acht Airgeadais, 1951 , trí “nó, i gcás leas i maoin a raibh de theorainn leis go scoirfeadh sé ar bhás (lena n-áirítear leas i maoin faoi réir teorann (i bhfoirm ar bith) arb é an éifeacht a bheidh leis a fhoráil mar mhalairt go scoirfidh an leas sin ar bhás nó ar ní éigin a tharlú nó tréimhse éigin a bheith caite roimh an mbás sin) a fhoirceannadh, tar éis é do theacht chun bheith ina leas i seilbh (cibé acu trí ghéilleadh, trí dhídhílsiú, trí fhorghéilleadh nó ar aon slí eile ach amháin téarma socraithe a bheith caite a raibh de theorainn leis an leas sin go scoirfeadh sé ag deireadh an téarma sin), de shórt a oibreodh i ndáil le daoine a bhfuil na hurrúis iomchuí ar úinéireacht thairbhiúil acu nó a raibh siad amhlaidh díreach roimh an dáta ar ar foirceannadh an leas sin” a chur leis i ndeireadh fo-alt (2).

(2) Leasaítear leis seo alt 34 den Acht Airgeadais, 1956 , trí “nó, i gcás leas i maoin a raibh de theorainn leis go scoirfeadh sé ar bhás (lena n-áirítear leas i maoin faoi réir teorann (i bhfoirm ar bith) arb é an éifeacht a bheidh leis a fhoráil mar mhalairt go scoirfidh an leas sin ar bhás nó ar ní éigin a tharlú nó tréimhse éigin a bheith caite roimh an mbás sin) a fhoirceannadh, tar éis é do theacht chun bheith ina leas i seilbh (cibé acu trí ghéilleadh, trí dhídhílsiú, trí fhorghéilleadh nó ar aon slí eile ach amháin téarma socraithe a bheith caite a raibh de theorainn leis an leas sin go scoirfeadh sé ag deireadh an téarma sin) de shórt a oibreodh i ndáil le daoine a raibh na stoic nó na hurrúis eile ar úinéireacht thairbhiúil acu díreach roimh an dáta ar ar foirceannadh an leas sin” a chur leis i ndeireadh fo-alt (3).

(3) Ní oibreoidh na forálacha roimhe seo den alt seo chun deonú aon díolúine a chosc a bheadh dleathach dá ndéantaí neamhshuim de na forálacha sin.