An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Na hAchtanna um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí), 1938 go 1962, a Leasú.)

14 1964

AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1964

CUID III.

Na hAchtanna um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte, 1938 go 1960, a Leasú.

Léiriú agus comhlua.

1938, Uimh. 38 .

1960, Uimh. 12 .

6. —(1) Sa Chuid seo den Acht seo—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Oifigí Aireachta agus Páirliminte, 1938 ;

ciallaíonn “Acht 1960” an tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1960 .

(2) Féadfar na hAchtanna um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte, 1938 go 1964, a ghairm de na hAchtanna um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte, 1938 to 1960, agus den Chuid seo den Acht seo le chéile.

Alt 3 den Phríomh-Acht a leasú.

1924, Uimh. 16 .

7. —Déantar leis seo na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2) d'alt 3 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 8 d'Acht 1960:

“(1) Íocfar mar thuarastal leis an Taoiseach suim bhliantúil nach mó ná £3,300 agus íocfar mar thuarastal le gach comhalta eile den Rialtas suim bhliantúil nach mó ná suim £2,200.

(2) Íocfar mar thuarastal le gach Rúnaí Parlaiminte a cheaptar faoi alt 7 den Acht Airí agus Rúnaithe, 1924 , agus nach ndearbhaítear, le téarmaí a cheaptha, é a bheith á cheapadh gan tuarastal, suim bhliantúil nach mó ná £1,320”.

(2) Measfar an t-alt seo agus na ceithre alt ina dhiaidh seo a theacht i ngníomh an lú lá de Mheitheamh, 1964.

Alt 4 den Phríomh-Acht a leasú.

8. —Déantar leis seo an t-alt seo a leanas a chur in ionad alt 4 den Phríomh-Acht arna leasú le hAlt 9 d'Acht 1960:

“4. Íocfar mar thuarastal leis an Ard-Aighne suim bhliantúil nach mó ná suim £3,850.”

Alt 5 den Phríomh-Acht a leasú.

9. —Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) d'alt 5 den Phríomh-Acht arna leasú le halt 10 d'Acht 1960:

“(1) Íocfar mar thuarastal le Cathaoirleach Dháil Éireann suim bhliantúil nach mó ná suim £2,200, agus íocfar mar thuarastal le Leas-Chathaoirleach Dháil Éireann suim bhliantúil nach mó ná suim £935.”

Alt 6 den Phríomh-Acht a leasú.

10. —Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) d'alt 6 den Phríomh-Acht arna leasú le halt 11 d'Acht 1960:

“(1) Íocfar mar thuarastal le Cathaoirleach Sheanad Éireann suim bhliantúil nach mó ná suim £1,375, agus íocfar mar thuarastal le Leas-Chathaoirleach Sheanad Éireann suim bhliantúil nach mó ná suim £550.”

Alt 10 den Phríomh-Acht a leasú.

11. —Déantar leis seo na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) go (3) d'alt 10 den Phríomh-Acht arna leasú le halt 13 d'Acht 1960:

“(1) I gcás a mbeidh Páirtí cháilithe amháin, agus nach mbeidh níos mó ná sin ann, íocfar mar liúntas le haghaidh costas le Treoraí an Pháirtí sin suim bhliantúil £5,040.

(2) I gcás a mbeidh dhá Pháirtí cáilithe, agus nach mbeidh níos mó ná sin, ann—

(a) íocfar mar liúntas le haghaidh costas le Treoraí an chinn sin is mo líon i nDáil Éireann de na Páirtithe cáilithe suim bhliantúil £3,360, agus

(b) íocfar mar liúntas le haghaidh costas le Treoraí an Pháirtí cháilithe eile suim bhliantúil £1,680.

(3) I gcás a mbeidh trí Pháirtí cháilithe nó níos mó ann—

(a) íocfar mar liúntas le haghaidh costas le Treoraí an chinn sin is mó líon i nDáil Éireann de na Páirtithe cáilithe suim bhliantúil £2,520,

(b) íocfar mar liúntas le haghaidh costas le gach duine de Threoraithe na bPáirtithe cáilithe eile suim bhliantúil £2,520 arna roinnt ar uimhir na bPáirtithe cáilithe eile.”