Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

10 1964


Uimhir 10 de 1964.


ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1964

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN PINSIN ÁIRITHE IS INÍOCTHA I LEITH SEIRBHÍSE POIBLÍ A MHÉADÚ.

[17 Meitheamh, 1964.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—