An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM AISTRIÚ STOIC, 1963) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL FOIRM (AISTRIÚ BRÓICÉARA))

34 1963

AN tACHT UM AISTRIÚ STOIC, 1963

AN CHÉAD SCEIDEAL

FOIRM (AISTRIÚ STOIC)

Alt 2.

FOIRM AISTRITHE STOIC

(Lastuas den líne seo do Chláraitheoirí amháin)

Taisceadh deimhniú leis an gCláraitheoir

 

Airgead Comaoine

£.......................

(Le comhlánú ag an gCláraitheoir/ Stocmhargadh)

Ainmiomlán an Ghnóthais

Tuairisc iomlán an Urrúis

Líon nó méid na Scaireanna, an Stoic nó an urrúis eile agus, i gcolún na bhfigiúirí amháin, líon agus ainmluachanna na n-aonad, más ann.

Focail

Figiúirí

(aonad)

In ainm (neacha)

Ba chóir ainm (neacha) sealbhóra (sealbhóirí) c(h) láraithe a thabhairt go hiomlán; ba chóir an seoladh a thabhairt i gcás nach mbeidh ach sealbhóir amháin ann.

Murab é an sealbhóir/iad na sealbhóirí cláraithe atá ag déanamh an aistrithe cuir isteach freisin ainm (neacha) agus cáil (e.g., Seiceadóir (Seiceadóirí)) an duine (na ndaoine) atá ag déanamh an aistrithe.

Déanaimse (Déanaimidne) an t-urrús thuasluaite a aistriú as an ainm (na hainmeacha) a dúradh chun an duine (na ndaoine) a ainmnítear thíos nó chun na ndaoine uile agus faoi seach a ainmnítear i gCodanna 2 d'Fhoirmeacha Aistrithe Bróicéara a bhaineann leis an urrús thuasluaite:

Scrios na focail i gcló iodáileach ach amháin i gcás idirbheartanna stocmhargaidh.

Stampa an Bhróicéara (na mBróicéirí) Díola nó, i gcás idirbheartanna nach idirbheartanna stocmhargaidh, an Ghníomhaire (na nGníomhairí), más ann, a bheidh ag gníomhú don Aistreoir (do na hAistreoirí).

Síniú an aistreora (na n-aistreoirí)

1............................................................................

2............................................................................

3............................................................................

4............................................................................

Ba chóir do chomhlachtaí corpraithe forghníomhú faoina gcomhshéala.

Dáta......................

Ainm iomlán (ainmneacha iomlána) agus seoladh poist iomlán (seoltaí poist iomlána) (lena n-áirítear an Contae nó, más iomchuí, uimhir an Cheantair Poist) an duine (na ndaoine) chun a bhfuil an t-urrús á aistriú.

Cuir síos teideal, más ann, nó cuir in iúl cé acu fear, bean shingil nó bean phósta. Comhlánaigh, le do thoil, i gclóscríobh nó i gCinn-Litreacha Bloic.

Iarraimse (Iarraimidne) go gcuirfear cibé taifid sa chlár is gá chun éifeacht a thabhairt don aistriú seo.

Stampa an Bhróicéara (na mBróicéirí) Díola (más ann)

Stampa nó ainm agus seoladh an duine a bheidh ag taisceadh na foirme seo (más duine é seachas an Bróicéir (na Bróicéirí)) Díola.

 

 

 

 

 

 

Táthar tar éis an t-urrús lena mbaineann an t-aistriú lastall a dhíol mar a leanas:—

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

.................................................................Scaireanna/Stoc

_____________________________________________

..........................................................................................

Iarmhéid (más ann) a bheidh dlite don Bhróicéir (do na Bróicéirí) Díola

_____________________________________________

Méid an Deimhnithe (na nDeimhnithe)

_____________________________________________

Foirmeacha Aistrithe Bróicéara do na méideanna atá deimhnithe thuas

Stampa an Stocmhargaidh dheimhniúcháin

Stampa an Bhróicéara (na m Bróicéirí) D í