Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach.)

33 1961


Uimhir 33 de 1961.


AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE CHUN LAETHANTA SAOIRE A THABHAIRT DO DHAOINE FOSTAITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS AN NÍ RÉAMHRÁITE. [9 Lúnasa, 1961.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—