Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach.)

7 1960


Uimhir 7 de 1960.


AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT CHUN GACH DÍLSEANACHT I bPEITRILIAM ATÁ AR FÁIL INA RIOCHT NÁDÚRTHA I SRAITHEANNA A DHÍLSIÚ SAN AIRE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA, CHUN SOCRÚ BREISE AGUS FEABHSAITHE A DHÉANAMH LEIS AN bPEITRILIAM SIN A OIBRIÚ AGUS A FHORBAIRT, CHUN AN tACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940 , A LEASÚ, AGUS CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [10 Márta, 1960.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—