41 1959


Uimhir 41 de 1959.


ACHT AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE (LEASÚ), 1959.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO MHÉADÚ TUARASTAIL AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE LE hÉIFEACHT CHÚLGHABHÁLACH. [22 Nollaig, 1959.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS :—

Tuarastal an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste a mhéadú.

1923, Uimh. 1 .

1947, Uimh. 19 .

1953, Uimh. 24 .

1. —Méadófar go dtí dhá mhíle ocht gcéad agus caoga punt sa bhliain an tuarastal is iníoctha leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi fho-alt (1) d'alt 2 d'Acht an Ard-Scrúdóra, 1923 , arna leasú le halt 2 d'Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1947 , agus le halt 1 d'Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1953 .

Gearrtheideal, tosach feidhme agus comhlua.

2. —(1) Féadfar Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1959 , a ghairm den Acht seo.

(2) Measfar an tAcht seo a theacht i ngníomh an 1ú lá d'Eanáir, 1959, agus beidh éifeacht aige amhail ar an agus ón lá sin.

(3) Féadfar Achtanna an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 1923 go 1959, a ghairm d'Achtanna an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 1923 go 1953, agus den Acht seo le chéile.