An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Feidhm an Achta Rialaithe agus an Achta Rialaithe Leasaithigh maidir le Comhaltaí d'Fhoireann Thithe an Oireachtais agus Leasuithe ar na hAchtanna sin.)

38 1959

AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959

CUID V.

FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA.

Feidhm na nAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1956

27. —Beidh feidhm ag forálacha na nAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1956, i gcás nó i leith comhaltaí d'fhoireann Thithe an Oireachtais.

Aoisliúntas do chomhaltaí áirithe d'fhoireann Thithe an Oireachtais.

28. —(1) In ionad aon íocaíochtaí faoi na hAchtanna Aoisliúntas 1934 go 1956, beidh aoisliúntas de £450 sa bhliain iníoctha ar feadh a shaoil agus cnapshuim de £1,150 iníoctha mar liúntas breise, ar é a scor dá oifig, leis an duine a bhí, an 1ú lá de Mheitheamh, 1959, i seilbh oifig an Mhaoirseora, Tithe an Oireachtais.

(2) In ionad aon íocaíochtaí faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1956, beidh aoisliúntas de £400 sa bhliain iníoctha ar feadh a shaoil agus cnapshuim de £1,000 iníoctha mar liúntas breise, ar é a scor dá oifig, leis an duine a bhí, an 1ú lá de Mheitheamh, 1959, i seilbh oifig Chaptaen an Gharda, Tithe an Oireachtais.

(3) (a) San fho-alt seo—

ciallaíonn “státseirbhíseach lena mbaineann an fo-alt seo” comhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais (seachas an Maoirseoir, Tithe an Oireachtais, nó Captaen an Gharda, Tithe an Oireachtais) a bhí i seilbh oifige an 1ú lá de Mheitheamh, 1959;

ciallaíonn “seirbhís ináirithe”, maidir le státseirbhíseach lena mbaineann an fo-alt seo, seirbhís a thug sé agus a ndéanfaí, dá mba nár ritheadh an fo-alt seo, í a áireamh chun a aoisliúntas agus a liúntas breise a ríomh faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1956.

(b) Chun an t-aoisliúntas agus an liúntas breise a ríomh is iníoctha faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1956, le státseirbhíseach lena mbaineann an fo-alt seo agus ar mhó ná sé bliana déag ach nár mhó ná sé bliana is fiche a sheirbhís ináirithe dá scoireadh sé ar chúig bliana is seasca d'aois a shlánú dó, féadfaidh an tAire cibé tréimhse de sheirbhís bharúlach is cuí leis an Aire a chur le seirbhís ináirithe an státseirbhísigh sin, ar shlí áfach nach mbeidh iomlán na seirbhíse ináirithe a bheidh ag an státseirbhíseach sin agus na seirbhíse barúlaí a chuirfear leis amhlaidh níos mó ná an tréimhse sheirbhíse ar dá réir a ríomhadh an t-aoisliúntas agus an liúntas breise is iníoctha faoi fho-alt (1) den alt seo.

Cathaoirleach Dháil Éireann nó Cathaoirleach Sheanad Éireann a bheith breoite nó as láthair.

29. —(1) Aon uair nach féidir le Cathaoirleach Dháil Éireann, de dheasca breoiteachta nó toisc é a bheith lasmuigh den Stát, gnó a oifige a dhéanamh, féadfaidh Leas-Chathaoirleach Dháil Éireann aon chumhacht dá ndílsítear i gCathaoirleach Dháil Éireann leis an Acht seo a fheidhmiú.

(2) Aon uair nach féidir le Cathaoirleach Sheanad Éireann, de dheasca breoiteachta nó toisc é a bheith lasmuigh den Stát, gnó a oifige a dhéanamh, féadfaidh Leas-Chathaoirleach Sheanad Éireann aon chumhacht dá ndílsítear i gCathaoirleach Sheanad Éireann leis an Acht seo a fheidhmiú.