An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Comhaltaí d'Fhoireann Thithe an Oireachtais a Cheapadh.) Ar Aghaidh (CUID IV. Feidhm an Achta Rialaithe agus an Achta Rialaithe Leasaithigh maidir le Comhaltaí d'Fhoireann Thithe an Oireachtais agus Leasuithe ar na hAchtanna sin.)

38 1959

AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959

CUID III.

Feidhm Acht na gCoimisinéirí maidir le Comhaltaí de Chomhfhoireann Thithe an Oireachtais agus Leasuithe ar an Acht sin.

Feidhm Acht na gCoimisinéirí maidir le comhaltaí de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais.

11. —Bainfidh forálacha Acht na gCoimisinéirí, arna leasú leis an Acht seo, le comhaltaí de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais, faoi réim agus de réir an mhodhnaithe go gcuirfear “Cathaoirleach Dháil Éireann” in ionad “an tAire Stáit a cheap é” i bhfo-alt (1) d'alt 27 d'Acht na gCoimisinéirí.

Leasú ar alt 2 (1) d'Acht na gCoimisinéirí.

12. —(1) Athghairtear leis seo an méid sin d'fho-alt (1) (mar a achtaíodh é i gcéaduair) d'alt 2 d'Acht na gCoimisinéirí a mhíníonn “duine d'fhoireann Thithe an Oireachtais”, “oifigeach do Thithe an Oireachtais” agus “post”.

(2) Cuirfear na trí mhíniú nua seo a leanas isteach i bhfo-alt (1) d'alt 2 d'Acht na gCoimisinéirí—

‘ní fholaíonn “comhalta de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais” oifigeach do Thithe an Oireachtais;

ciallaíonn “oifigeach do Thithe an Oireachtais” duine—

(a) arb é Cléireach nó Leas-Chléireach Dháil Éireann, nó Sheanad Éireann é, nó

(b) arb é an Maoirseoir, Tithe an Oireachtais, é, nó

(c) arb é Captaen an Gharda, Tithe an Oireachtais, é.

ciallaíonn “post” post sa Státseirbhís’.

Leasú ar alt 3 d'Acht na gCoimisinéirí.

13. —(1) I bhfo-alt (1) d'alt 3 d'Acht na gCoimisinéirí, cuirfear an mhír nua seo a leanas in ionad míre (a)—

“(a) maidir le post duine de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais—Cathaoirleach Dháil Éireann”.

(2) Sa Tábla a ghabhann le fo-alt (2) d'alt 3 d'Acht na gCoimisinéirí, athghairfear na taifid ag uimhir thagartha 1.

Alt 6 (1) d'Acht na gCoimisinéirí a athghairm.

14. —Athghairtear leis seo fo-alt (1) d'alt 6 d'Acht na gCoimisinéirí.

Oiriúnú tagairtí atá in Acht na gCoimisinéirí don Acht Rialaithe.

15. —Forléireofar mar thagairtí don Acht Rialaithe, mar a thugtar feidhm dó agus mar a leasaítear é le Cuid IV den Acht seo, na tagairtí atá in Acht na gCoimisinéirí don Acht Rialaithe.