An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.) Ar Aghaidh (CUID III. Feidhm Acht na gCoimisinéirí maidir le Comhaltaí de Chomhfhoireann Thithe an Oireachtais agus Leasuithe ar an Acht sin.)

38 1959

AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959

CUID II.

Comhaltaí d'Fhoireann Thithe an Oireachtais a Cheapadh.

Cléireach agus Leas-Chléireach Dháil Éireann a cheapadh.

5. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “oifig” oifig arb í oifig Chléireach Dháil Éireann nó oifig Leas-Chléireach Dháil Éireann í;

ciallaíonn “an Cathaoirleach” Cathaoirleach Dháil Éireann.

(2) (a) Faoi réir fo-alt (3) den alt seo, is é an Taoiseach, ar chomholadh ón gCathaoirleach agus ón Aire, a cheapfaidh gach oifigeach acu seo a leanas, eadhon, Cléireach Dháil Éireann agus Leas-Chléireach Dháil Éireann.

(b) Más deimhin leis an gCathaoirleach agus leis an Aire nach bhfuil aon chomhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais oiriúnach lena cheapadh chun oifige, féadfaidh siad, faoi mhír (a) den fho-alt seo, duine nach comhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais a mholadh lena cheapadh chun na hoifige sin.

(3) (a) Más rud é nach gcomhaontóidh an Cathaoirleach agus an tAire faoi dhuine a mholadh lena cheapadh chun oifige, ansin, ainmneoidh an Taoiseach duine lena cheapadh chun na hoifige sin agus déanfaidh sé, le comhthoiliú Dháil Éireann, an duine sin a cheapadh chun na hoifige sin.

(b) Más deimhin leis an Taoiseach nach bhfuil aon chomhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais oiriúnach lena cheapadh chun oifige, féadfaidh sé, faoi mhír (a) den fho-alt seo, duine nach comhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais a ainmniú lena cheapadh chun na hoifige sin.

Cléireach agus Leas-Chléireach Sheanad Éireann a cheapadh.

6. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “oifig” oifig arb í oifig Chléireach Sheanad Éireann nó oifig Leas-Chléireach Sheanad Éireann í;

ciallaíonn “an Cathaoirleach” Cathaoirleach Sheanad Éireann.

(2) (a) Faoi réir fo-alt (3) den alt seo, is é an Taoiseach, ar chomholadh ón gCathaoirleach agus ón Aire, a cheapfaidh gach oifigeach acu seo a leanas, eadhon, Cléireach Sheanad Éireann agus Leas-Chléireach Sheanad Éireann.

(b) Más deimhin leis an gCathaoirleach agus leis an Aire nach bhfuil aon chomhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais oiriúnach lena cheapadh chun oifige, féadfaidh siad, faoi mhír (a) den fho-alt seo, duine nach comhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais a mholadh lena cheapadh chun na hoifige sin.

(3) (a) Más rud é nach gcomhaontóidh an Cathaoirleach agus an tAire faoi dhuine a mholadh lena cheapadh chun oifige, ansin, ainmneoidh an Taoiseach duine lena cheapadh chun na hoifige sin agus déanfaidh sé, le comhthoiliú Sheanad Éireann, an duine sin a cheapadh chun na hoifige sin.

(b) Más deimhin leis an Taoiseach nach bhfuil aon chomhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais oiriúnach lena cheapadh chun oifige, féadfaidh sé, faoi mhír (a) den fho-alt seo, duine nach comhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais a ainmniú lena cheapadh chun na hoifige sin.

An Maoirseoir, Tithe an Oireachtais, agus Captaen an Gharda, Tithe an Oireachtais, a cheapadh.

7. —Is é an Taoiseach, tar éis dó dul i gcomhairle le Cathaoirleach Dháil Éireann agus le Cathaoirleach Sheanad Éireann a cheapfaidh gach duine de na hoifigigh seo a leanas, eadhon, an Maoirseoir, Tithe an Oireachtais, agus Captaen an Gharda, Tithe an Oireachtais.

Comhaltaí de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais a cheapadh.

8. —(1) Féadfaidh Cathaoirleach Dháil Éireann, tar éis dó dul i gcomhairle le Cathaoirleach Sheanad Éireann, cibé daoine, agus cibé méid daoine, a chinnfidh sé le ceadú an Aire, a cheapadh chun fónamh mar chomhaltaí de chomhfhoireann Thithe an Oireachtais.

(2) Beidh gach ceapachán faoi fho-alt (1) den alt seo faoi réir forálacha Acht na gCoimisinéirí mar a thugtar feidhm dó agus mar a leasaítear é le Cuid III den Acht seo.

An cháil ina ndéanfar ceapacháin.

9. —Nuair a cheapfar duine ina chomhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais beidh ar éadan na hionstraime ceapacháin ráiteas a inseoidh cé acu post bunaithe, de réir bhrí Acht na gCoimisinéirí, an post chun a gceaptar é nó nach ea.

Forálacha maidir leis an bhfoireann áithreach.

10. —Gach duine a bhí, díreach roimh an Acht seo a rith, ina chomhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais (de réir bhrí fho-alt (1) d'alt 1 den Acht Rialaithe, mar a achtaíodh é i gcéaduair) nó ina oifigeach do Thithe an Oireachtais (de réir bhrí fho-alt (1) d'alt 1 den Acht Rialaithe, mar a achtaíodh é i gcéaduair), tiocfaidh sé chun bheith agus beidh sé, ar an Acht seo a rith, ina chomhalta d'fhoireann Thithe an Oireachtais agus measfar é a bheith arna cheapadh faoin Acht seo chun poist ar comhréir leis an bpost a bhí aige díreach an Acht seo a rith.