An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II. Ceadúnais chun Iascaireacht a Dhéanamh in Uiscí Taoide Speisialta.) Ar Aghaidh (CAIBIDIL IV. Srianta le Ceadúnais Iascaireachta a Eisiúint.)

14 1959

AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

Caibidil III.

Ceadúnais chun Bric a Iascaireacht le Slat agus Ruaim in Uiscí Áirithe.

Uiscí breac sceidealta.

79. —(1) Féadfaidh bord coimeádaithe ó am go ham, le hordú, a dhearbhú gur uiscí breac sceidealta chun críocha an Achta seo aon abhainn nó loch nó aon chuid d'abhainn nó de loch i gceantar iascaigh an bhoird sin.

(2) Féadfaidh bord coimeádaithe, le hordú, aon ordú a bheidh déanta aige faoi fho-alt (1) den alt seo a chúlghairm.

(3) Gach ordú a dhéanfar faoin alt seo is i cibé foirm a bheidh sé, agus foilseofar é i cibé slí, a ordóidh an tAire.

Pionós ar dhuine neamhcheadúnaithe mar gheall ar bhric a iascaireacht in uiscí breac sceidealta le slat agus ruaim.

80. —(1) Ní dleathach do dhuine ar bith bric a iascaireacht le slat agus ruaim in aon uiscí breac sceidealta i gceantar iascaigh, mura rud é—

(a) gur sealbhóir an duine sin ar cheadúnas slaite breac (ginearálta) atá i bhfeidhm de thuras na huaire, nó

(b) gur áititheoir an duine sin ar thalamh atá tadhlach leis an gcuid de na huiscí breac sceidealta sin ina bhfaighfear ag iascaireacht é agus go bhfuil sé i dteideal cearta iascaireachta sa chuid sin agus gur sealbhóir é ar cheadúnas slaite breac (bruach-úinéir) atá i bhfeidhm de thuras na huaire agus a d'eisigh bord coimeádaithe an cheantair iascaigh sin agus atá bailí don chuid sin, nó

(c) gur ball an duine sin de theaghlach áititheoir talún atá tadhlach leis an gcuid de na huiscí breac sceidealta sin ina bhfaighfear an duine sin ag iascaireacht agus go bhfuil an t-áititheoir sin i dteideal cearta iascaireachta sa chuid sin agus gur sealbhóir é ar cheadúnas slaite breac (bruach-úinéir) atá i bhfeidhm de thuras na huaire agus a d'eisigh bord coimeádaithe an cheantair iascaigh sin agus atá bailí don chuid sin, nó

(d) gur sealbhóir an duine sin ar cheadúnas slaite breac (sóisear) atá i bhfeidhm de thuras na huaire agus a d'eisigh an bord coimeádaithe sin, nó

(e) gur sealbhóir an duine sin ar cheadúnas slaite bradán atá i bhfeidhm de thuras na huaire agus a d'eisigh an bord coimeádaithe sin.

(2) Má dhéanann duine ar bith aon ghníomh contrártha d'fho-alt (1) den alt seo beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná punt a chur air.

Cineálacha ceadúnas slaite breac agus dleachtanna ceadúnais orthu.

81. —(1) Beidh trí chineál ceadúnas slaite breac ann, eadhon—

(a) ceadúnais slaite breac (ginearálta),

(b) ceadúnais slaite breac (bruach-úinéir), agus

(c) ceadúnais slaite breac (sóisear).

(2) Beidh dleacht mar a leanas iníoctha ar na ceadúnais sin—

(a) ceadúnas slaite breac (ginearálta), dleacht cheadúnais cúig scilling,

(b) ceadúnas slaite breac (bruach-úinéir), dleacht cheadúnais sé phingin,

(c) ceadúnas slaite breac (sóisear), dleacht cheadúnais sé phingin.

Limistéar bailíochta ceadúnas slaite breac.

82. —(1) Beidh ceadúnas slaite breac (ginearálta) bailí ar fud an Stáit.

(2) Ní bheidh ceadúnas slaite breac (bruach-úinéir) bailí ach amháin sa chuid sin d'uiscí breac sceidealta—

(a) ina bhfuil sealbhóir an cheadúnais i dteideal cearta iascaireachta, agus

(b) atá ag síneadh le talamh atá ar áitiú ag an sealbhóir.

(3) Ní bheidh ceadúnas slaite breac (sóisear) bailí ach amháin i gceantar iascaigh an bhoird choimeádaithe a d'eisigh é.

Ceart chun ceadúnais slaite breac a fhail.

83. —(1) Más rud é—

(a) go n-iarrfaidh duine an bhord coimeádaithe cheantair iascaigh nó ar ghníomhaire údaraithe don bhord sin ceadúnas slaite breac (ginearálta) a eisiúint chuige, agus

(b) go dtairgfidh an duine sin suim cúig scilling,

déanfaidh an bord sin nó an gníomhaire sin, faoi réir fhorálacha an Achta seo, ceadúnas slaite breac (ginearálta) a eisiúint chun an duine sin.

(2) Más rud é—

(a) go n-iarrfaidh duine ar bhord coimeádaithe a bhfuil aon uiscí breac sceidealta laistigh dá cheantar iascaigh nó ar ghníomhaire údaraithe don bhord sin ceadúnas slaite breac (bruach-úinéir) a eisiúint chuige, agus

(b) go ndeimhneoidh an duine sin don bhord sin nó don ghníomhaire sin gur áititheoir é ar thalamh atá tadhlach le haon chuid de na huiscí breac sceidealta sin agus go bhfuil teideal aige chun cearta iascaigh sna huiscí breac sceidealta sin, agus

(c) go dtairgfidh an duine sin suim sé phingin,

déanfaidh an bord sin nó an gníomhaire sin, faoi réir fhorálacha an Achta seo, ceadúnas slaite breac (bruach-úinéir) a eisiúint chun an duine sin.

(3) Más rud é—

(a) go n-iarrfaidh duine ar bhord coimeádaithe a bhfuil aon uiscí breac sceidealta ar leith laistigh dá cheantar iascaigh nó ar ghníomhaire údaraithe don bhord sin ceadúnas slaite breac (sóisear) a eisiúint chuige, agus

(b) go ndeimhneoidh an duine sin don bhord sin nó don ghníomhaire sin go bhfuil sé de thuras na huaire faoi bhun seacht mbliana déag d'aois, agus

(c) go dtairgfidh an duine sin suim sé phingin,

déanfaidh an bord sin nó an gníomhaire sin, faoi réir fhorálacha an Achta seo, ceadúnas slaite breac (sóisear) a eisiúint chun an duine sin.

Forálacha maidir le ceadúnais slaite breac.

84. —(1) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le ceadúnais slaite breac:—

(a) eiseofar ceadúnas slaite breac i leith gach slaite;

(b) beidh gach ceadúnas slaite breac bailí ar feadh bliana amháin agus sin an méid agus is í bliain í sin an bhliain a eiseofar é,

(c) gach ceadúnas slaite breac a eiseofar—

(i) ullmhófar agus clófar é i cibé foirm a ordóidh an tAire,

(ii) clófar air tréimhse a bhailíochta agus cibé sonraí eile a ordóidh an tAire,

(iii) séalófar é le séala an bhoird choimeádaithe ar laistigh dá cheantar iascaigh a eiseofar é.

(d) sonróidh gach ceadúnas slaite breac ainm agus seoladh an duine chun ar eisíodh é agus ní dhéanfar é a aistriú chun aon duine eile.

(2) Ní fhorléireofar ceadúnas slaite breac mar ní a thugann nó a bhronnann ar a shealbhóir aon cheart iascaireachta in aon áit nach mbeadh ag an duine a bhfuil an ceadúnas ar seilbh nó á úsáid aige dá mba nár ritheadh an tAcht seo ná ní fhorléireofar é mar ní a athraíonn nó a bhaineann le cearta aon duine eile.