An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI. Ceadúnais chun Bradáin, Bric agus Eascanna a Iascaireacht.) Ar Aghaidh (Caibidil III. Ceadúnais chun Bric a Iascaireacht le Slat agus Ruaim in Uiscí Áirithe.)

14 1959

AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

Caibidil II.

Ceadúnais chun Iascaireacht a Dhéanamh in Uiscí Taoide Speisialta.

Pionós mar gheall ar iascaireacht ag duine neamhcheadúnaithe in uiscí taoide speisialta.

73. —(1) Ní dleathach d'aon duine úsáid a bhaint in aon uiscí taoide speisialta as aon chineál innill iascaireachta chun bradáin nó bric a thógáil, mura bhfuil an duine sin ina shealbhóir ar cheadúnas áitiúil speisialta atá i bhfeidhm de thuras na huaire á údarú don duine sin inneall iascaireachta den chineál áirithe sin a úsáid sna huiscí taoide sin.

(2) Má úsáideann duine ar bith, contrártha don alt seo, in aon uiscí taoide speisialta aon inneall iascaireachta chun bradáin nó bric a thógáil, beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo agus ar chiontú ann go hachomair dlífear, i gcás inar údaraigh an tAire ceadúnais áitiúla speisialta a eisiúint chun úsáid a bhaint sna huiscí taoide sin as inneall iascaireachta chun bradáin nó bric a thógáil is inneall den chineál a d'úsáid na daoine sin amhlaidh, fíneáil a chur air nach mó ná trí oiread na dleachta ceadúnais áitiúla speisialta is cuí i leith na gceadúnas áitiúla speisialta sin agus, in aon chás eile, fíneáil nach mó ná caoga punt.

(3) I gcás duine a chiontú i gcion faoin alt seo, beidh an t-inneall iascaireachta a ndearnadh an cion ina leith ar forghéilleadh mar iarmairt reachtúil de dhroim an chiontaithe.

Ceadúnais áitiúla speisialta agus an dleacht cheadúnais orthu.

74. —(1) Féadfaidh an tAire ó am go ham le hordú a údarú don bhord coimeádaithe a bhfuil uiscí taoide speisialta laistigh dá cheantar ceadúnais (dá ngairtear ceadúnais áitiúla speisialta san Acht seo) a eisiúint chun úsáid a bhaint sna huiscí taoide sin as aon chineál sonrach innill iascaireachta (ar inneall iascaireachta é de chineál a bhfuil gnáth-cheadúnais ineisithe ina leith) chun bradáin nó bric a thogáil, agus ní eiseofar aon cheadúnas áitiúil speisialta chun úsáid a bhaint in uiscí taoide speisialta as aon chineál innill iascaireachta chun bradáin nó bric a thógáil mura ndearnadh ordú faoin alt seo á údarú don bhord coimeádaithe ar laistigh dá cheantar atá na huiscí taoide sin ceadúnais áitiúla speisialta a eisiúint chun inneall iascaireachta den chineál sin a úsáid sna huiscí taoide sin.

(2) Aon uair a dhéanfaidh an tAire ordú á údarú ceadúnais áitiúla speisialta a eisiúint chun úsáid a bhaint in uiscí taoide speisialta as aon chineál áirithe innill iascaireachta chun bradáin nó bric a thógáil, déanfaidh sé leis an ordú céanna, le toiliú an Aire Airgeadais, an dleacht cheadúnais a shocrú a bheidh le híoc i leith na gceadúnas sin.

(3) Féadfar dleachtanna ceadúnais éagsúla a shocrú faoin alt seo i leith ceadúnais áitiúla speisialta chun úsáid a bhaint in uiscí taoide speisialta as cineálacha éagsúla inneall iascaireachta chun bradáin nó bric a thógáil, agus féadfar dleachtanna ceadúnais éagsúla a shocrú faoin alt seo i leith uiscí taoide speisialta éagsúla.

(4) Ní bheidh an dleacht cheadúnais a shocrófar faoin alt seo i leith ceadúnais áitiúla speisialta chun úsáid a bhaint as cineál áirithe innill iascaireachta chun bradáin nó bric a thógáil níos lú in aon chás ná an dleacht cheadúnais is iníoctha faoin Acht seo i leith gnáth-cheadúnais chun inneall iascaireachta den chineál céanna a úsáid.

(5) Féadfaidh aon ordú faoin alt seo a fhoráil go ndéanfar, i gcás ina ndeonófar ceadúnas áitiúil speisialta chun bradáin a iascaireacht le slat agus ruaim in aghaidh aon bhliana do dhuine dar deonaíodh gnáth-cheadúnas de chineál dá shamhail in aghaidh na bliana sin, an dleacht cheadúnais is iníoctha i leith an cheadúnais áitiúil speisialta sin a laghdú cibé suim a shonrófar san ordú le toiliú an Aire Airgeadais.

(6) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, ordú a dhéanamh faoin bhfo-alt seo ag leasú ordú ar bith a bheidh déanta aige roimhe sin faoin alt seo (lena n-áirítear an fo-alt seo) sa mhéid go mbainfidh an t-ordú sin le dleachtanna ceadúnais.

Foirm cheadúnas áitiúla speisialta agus a n-éifeacht.

75. —(1) Gach ceadúnas áitiúil speisialta a eiseofar i leith uiscí taoide speisialta—

(a) is i cibé foirm a bheidh sé, agus beidh cibé sonraí ann, a ordóidh an tAire;

(b) séalófar é le séala boird choimeádaithe an cheantair ina bhfuil na huiscí taoide sin;

(c) sonróidh sé an bhliain ar ina haghaidh a eisíodh an ceadúnas sin.

(2) Eiseofar ceadúnas áitiúil speisialta ar leith in aghaidh gach inneall iascaireachta ar leith chun bradáin nó bric a thógáil.

(3) Déarfar i ngach ceadúnas áitiúil speisialta i leith uiscí taoide speisialta go n-údaraíonn sé, agus oibreoidh sé chun a údarú, don duine a n-eiseofar an ceadúnas sin chuige úsáid a bhaint sna huiscí taoide sin, i rith na bliana ar ina haghaidh a eiseofar an ceadúnas sin, as inneall iascaireachta den chineál áirithe a shonrófar ann chun bradáin nó bric a thógáil, ach sin faoi réir fhorálacha an Achta seo agus aon ionstraime a dhéanfar faoin Acht seo.

Ceadúnais áitiúla speisialta a eisiúint.

76. —Má údaraítear do bhord coimeádaithe le hordú ón Aire faoin Acht seo ceadúnais áitiúla speisialta a eisiúint chun úsáid a bhaint, in uisci taoide speisialta i gceantar iascaigh an bhoird, as aon chineál áirithe innill iascaireachta chun bradáin nó bric a ghabháil, déanfaidh an bord, faoi réir fhorálacha an Achta seo, ar dhuine ar bith dá iarraidh ar an mbord ceadúnas áitiúil speisialta a eisiúint chuige chun úsáid a bhaint sna huiscí taoide sin as inneall iascaireachta den chineál sin chun bradáin nó bric a thógáil agus nuair a íocfaidh an duine sin leis an mbord an dleacht cheadúnais áitiúil speisialta is iomchuí, an ceadúnas áitiúil speisialta sin a eisiúint trína gcléireach chun an duine sin.

Dleacht cheadúnais áitiúil speisialta a íoc ina tráthchodanna.

77. —(1) Má údaraítear do bhord coimeádaithe le hordú ón Aire faoin Acht seo ceadúnais áitiúla speisialta a eisiúint chun úsáid a bhaint, in uiscí taoide speisialta i gceantar iascaigh an bhoird, as aon chineál áirithe innill iascaireachta chun bradáin nó bric a thógáil, féadfaidh an tAire, aon uair agus gach uair is cuí leis é, na nithe seo a leanas a dhéanamh le hordú:—

(a) a dhearbhú gur tréimhsí eisiúna chun críocha an ordaithe sin cibé trí thréimhse gach bliain is cuí leis an Aire agus shonróidh sé san ordú sin;

(b) a údarú don bhord sin ceadúnais áitiúla speisialta a eisiúint i rith na céad tréimhse eisiúna aon bhliain chun úsaid a bhaint sna huiscí taoide sin as inneall iascaireachta den chineál sin chun bradáin nó bric a thógáil ar chion sonraithe den dleacht cheadúnais áitiúil speisialta is iomchuí a íoc, ach sin faoi réir an choinníll seo a leanas (a fhormhuineofar ar gach ceadúnas den sórt sin), go n-íocfar iarmhéid na dleachta sin i dtrí thráthchuid chothroma, agus go n-íocfar, gach tráthchuid díobh tráth nach déanaí ná an dáta a shonrófar san ordú sin chun a híoctha;

(c) a údarú don bhord sin ceadúnais áitiúla speisialta a eisiúint i rith an dara tréimhse eisiúna aon bhliain chun úsáid a bhaint sna huiscí taoide sin as inneall iascaireachta den chineál sin chun bradáin nó bric a thógáil ar chion sonraithe den dleacht cheadúnais áitiúil speisialta is iomchuí a íoc, ach sin faoi réir an choinníll seo a leanas (a fhormhuineofar ar gach ceadúnas den sórt sin), go n-íocfar iarmhéid na dleachta sin i dhá thráthchuid chothroma, agus go n-íocfar gach tráthchuid díobh tráth nach déanaí ná an dáta a shonrófar san ordú sin chun a híoctha;

(d) a údarú don bhord sin ceadúnais áitiúla speisialta a eisiúint i rith an tríú tréimhse eisiúna aon bhliain chun úsáid a bhaint sna huiscí taoide sin as inneall iascaireachta den chineál sin chun bradáin nó bric a thógáil ar chion sonraithe den dleacht cheadúnais áitiúil speisialta is iomchuí a íoc, ach sin faoi réir an choinníll seo a leanas (a fhormhuineofar ar gach ceadúnas den sórt sin), go n-íocfar iarmhéid na dleachta sin tráth nach déanaí ná an dáta a bheidh sonraithe san ordú sin chun a íoctha.

(2) Féadfaidh ordú faoin alt seo baint le cineálacha éagsúla inneall iascaireachta chun bradáin nó bric a thógáil, agus sa chás sin féadfaidh forálacha éagsúla a bheith ann maidir le gach cineál ar leith innill iascaireachta chun bradán nó bric a thógáil lena mbainfidh an t-ordú.

(3) Féadfaidh an tAire le hordú aon ordú a bheidh déanta faoin alt seo (lena n-áirítear an fo-alt seo) a chúlghairm nó a leasú.

(4) Má eisíonn bord coimeádaithe ceadúnas áitiúil speisialta i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thabharfar don bhord sin le hordú faoin alt seo, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas:—

(a) má sháraítear an coinníoll a bheidh formhuinithe ar an gceadúnas sin de réir an ordaithe sin, scoirfidh an ceadúnas sin de bheith i bhfeidhm láithreach ar an sárú sin a dhéanamh, agus

(b) nuair a íocfar aon tráthchuid, nó, i gcás ceadúnais áitiúil speisialta a eiseofar i rith aon tríú tréimhse eisiúna faoin ordú sin, an t-iarmhéid a bheidh fágtha, den dleacht cheadúnais áitiúil speisialta is iomchuí de réir an choinníll sin, déanfaidh cléireach an bhoird sin, ar an gceadúnas sin a thabhairt ar aird, deimhniú a fhormhuiniú ar an gceadúnas sin go ndearnadh an íocaíocht sin.

Ceadúnais áitiúla speisialta a fhorghéilleadh.

78. —(1) I gcás sealbhóir ceadúnais áitiúil speisialta a chiontú i gcion faoi na hachtacháin aisghairthe nó i gcion faoi aon fhoráil den Acht seo, féadfaidh an Chúirt a chiontaigh an duine sin a ordú, i dteannta aon phionóis eile, an ceadúnas sin a fhorghéilleadh.

(2) I gcás ina n-ordófar ceadúnas áitiúil speisialta a fhorghéilleadh faoin alt seo, scoirfidh an ceadúnas sin, air sin, de bheith i bhfeidhm.